Biologiskt nedbrytbar bäddfolie

BioBags biologiskt nedbrytbara bäddfolie saluförs under namnet BioAgri. BioAgri bäddfolie kan levereras i många olika storlekar och kvalitet, beroende på vilken typ av gröda som odlas.

BioAgri tillverkas av Mater-Bi®, ett råmaterial av bioplast som produceras genom att kombinera stärkelse med olika typer av polyester. BioAgri är certifierat biologiskt nedbrytbar och komposterbar. Den bevisade biologiska nedbrytbarheten i jord innebär att BioAgri bäddfolie verkligen bidrar till en bättre miljö.

Fördelar för jordbrukare

 • Ökad marktemperatur
 • Snabbare groning- och odlingscykel
 • Långsiktigt näringsrik jord
 • Kostnads- och arbetseffektiv
 • Uteslut eller minska användningen av bekämpningsmedel mot växter och insekter
 • Minska vattenförbrukningen
 • Håll gödnings- och näringsmedel närmare grödan
 • Förhindrar frukter och grönsaker från att komma i direktkontakt med jorden

Om BioAgri bäddfolie

BioAgri bäddfolie jämfört med traditionell plast:

 • Biologiskt nedbrytbar i jord
 • Anpassad livslängd, skräddarsydd för olika grödor
 • Borttagning krävs inte – inga kostnader för borttagning
 • Inga rester som ligger kvar och skräpar på åkern, som med traditionell bäddfolie av plast
 • Snabbare åtkomst till åkern
 • Ett effektivt alternativ till traditionell bäddfolie, utifrån en både agronomisk och miljömässig synpunkt

Användning

BioAgri är biologiskt nedbrytbar i jord och har en genomsnittlig livslängd på 1–24 månader, beroende på kvalité, klimat och temperaturer.

Användning med utmärkta testresultat för BioAgri:

 • Lök
 • Melon
 • Kål
 • Jordgubbe
 • Squash
 • Sallad
 • Vinrankor
 • Blommor och plantor

Utläggning

Bäddfolien kan läggas ut med samma utrustning som används för traditionell bäddfolie av plast. Under drift ska man säkerställa att rullen inte utsätts för alltför höga dragkrafter.

 • Snabbare åtkomst till åkern efter skörd
 • Minskad förekomst av miljöföroreningar orsakade av PE-plast
 • Förmånliga LCA-värden

Certifieringar

Certifierat komposterbar i enlighet med den europeiska standarden EN 13432 och den amerikanska standarden ASTM D6400.

Produktblad för nedladdning

BioAgri Bäddfolie

Användarmanual BioAgri Bäddfolie

Vid utläggning av BioAgri bäddfolie, vänligen följ denna manual med instruktioner för bästa resultat.
BioAgri Användarmanual