BioBag erbjuder ett brett urval av produkter för insamling av organiskt avfall, särskilt anpassade för kommuner, storkök och institutioner. BioBag för HORECA är ett bra alternativ till traditionella plastprodukter, då BioBag produkterna blir en naturlig del av de organiska avfallet.

Horeca-branschen genererar stora mängder organiskt avfall. Detta avfall utgör en användbar resurs som inte bör hamna på soptippen. Det bästa sättet att tillvarata allt detta organiska avfall är att kompostera det. Kompostering skapar en värdefull och högkvalitativ produkt samtidigt som deponikostnaderna sänks. Det mest kostnadseffektiva och hygieniska sättet att samla in allt detta avfall är med BioBags komposterbara påsar och insatssäckar.

BioBag för HORECA omfattar ett brett utbud av påsar, säckar och insatssäckar för matavfall. Vi erbjuder stora mängder, särskilt paketerade i lådor som passar för kommuner, storkök, grossister och institutioner.

Påsar, säckar och insatssäckar för matavfall

Små BioBag-påsar på 8, 10, 20 och 30 liter finns tillgängliga i storpack och lämpar sig för kärl i olika storlekar. För större behållare erbjuder BioBag säckar och insatssäckar med volymer från 35 till 240 liter. Vid användning av fullständigt komposterbara insatssäckar i avfallsbehållarna säkerställs bättre hygien och minskat behov för rengöring av behållarna. BioBags insatssäckar är avsedda för att tillhandahålla ett hygieniskt skydd för insidan av behållare och kärl, medan BioBags säckar är tjockare för att kunna tåla mer vikt.

BioBag tillverkar och distribuerar miljövänliga och hållbara produkter som kan komposteras och på så vis återbördas till naturen. Detta är en viktig faktor om man vill minska växthuseffekten.

Kompostering av matavfall och annat organiskt avfall är en viktig och växande rörelse i många delar av världen. Kompostering har ett flertal miljömässiga fördelar och vårt företag är stolta att spela en avgörande roll i denna process.

För privat bruk finner Ni våra produkter i vår webbshop: https://biobagworld.com/sv/biobag-komposterbara-och-biologiskt-nedbrytbara-produkter/

 

Produktblad för nedladdning

Avfallshantering
BioBag Standardsortiment