I över två årtionden har BioBag varit experten och den ledande leverantören för avfallsindustrin. Våra produkter täcker en rad olika användningsområden inom industrin för avfallshantering. Våra komposterbara påsar och säckar bidrar till att bekämpa problemet med att organiskt material skickas till soptippen. Användning av våra påsar och säckar för insamling och kompostering av organiskt avfall bidrar till att fullfölja det naturliga kretsloppet genom att returnera välbehövliga näringsämnen till miljön.

BioBag erbjuder enkla och hygieniska lösningar för hushåll och storkök. Våra påsar, säckar och matavfallsbehållare andas och finns tillgängliga i en rad olika utföranden och storlekar, och uppfyller därmed behoven hos alla typer av kök. BioBags specialutvecklade MaxAir-behållare med ventilerade sidor och lock gör att fuktigheten dunstar bort och avfallet torkar. Detta innebär att avfallet inte ruttnar, och att förekomsten av obehaglig doft reduceras. BioBag-påsar har mycket effektiva genomträngningsbarriärer mot bakterier, virus, sporer och mögel. En ventilerad MaxAir-behållare i kombination med en BioBag-påse är världens ledande system för förhandssortering av matavfall. BioBag-påsar ger också bättre arbetsvillkor för sophämtare och komposteringsanläggningar. Vid användning av fullständigt komposterbara säckar för att fylla avfallskärl säkerställs bättre hygien och minskat behov för rengöring av kärlen.

Läs mer om avfallshantering här.