Våra produktionsanläggningar och maskiner har tagits fram specifikt för snabb och effektiv produktion av bioprodukter. Anläggningarna möjliggör skräddarsydd tillverkning av biologiskt nedbrytbara strängsprutade, tryckta och konverterade produkter. Fabrikerna har åstadkommit en hög nivå av utrustning för kvalitetskontroll, forskning och laboratoriearbete samt automatiserad packning.

Fabrikerna är väl underhållna och drivs av en mycket kompetent och hängiven personalstyrka. Våra fabriker har ett program för hälsa och säkerhet som organiseras med representanter från både ledningen och personalen. Programmet går in på alla aspekter som kan göra arbetsmiljön så hälsosam som möjligt och justeras på så vis att farliga situationer undviks.

Personalen är i hög grad fackligt organiserad, och personalrepresentanten och ledningen träffas på regelbunden basis. Företaget iakttar alla av myndigheterna påbjudna lagar och förordningar.