Styrelse och Koncernledning

 • Kjell Ivar Bache
 • Kjell Ivar Bache
 • CEO BioBag Group, Managing Director Biobag International AS.
 • Kjell Ivar Bache blev i augusti 2014 anställd som koncernchef/CEO i koncernen och samtidigt administrerande direktör för moderbolaget BioBag International AS. Han är utexaminerade från Norges Handelshögskola, University of Oslo och University of Cambridge. Han har haft ett flertal ledande befattningar inom företag i Norge och utomlands inom områden som omfattar rådgivning, företagsekonomi, affärsutveckling, marknadsföring och drift. Kjell Ivar kom till BioBag från positionen som VD för laboratoriegruppen LabNett AS, som förvärvades av Alcontrol Laboratories och nu omdöpt ALcontrol AS.
 • Jørn
 • Jørn Johansen
 • CSO, BioBag Group.
 • Jørn Johansen är en av grundarna av BioBag International AS. Han har 26 års erfarenhet inom förpackning och är specialiserad på produktutveckling, produktion, teknik och utveckling av nya affärsområden. Jørn var CEO fram till 2014. Jørn har ett antal funktioner i bolaget och ledningsgruppen.
 • CFO BioBag International Anders Fransson
 • Anders Fransson
 • CFO, BioBag Group.
 • Anders Fransson är CFO i BioBag Group med ansvar för ekonomi, administration, IT och logistik. Han har arbetat i företaget i 15 år och har varit styrelseledamot i BBIAS sedan 2003. Anders har tidigare arbetat 12 år i den internationella verksamheten Unitor, där han hade ledande befattningar inom ekonomi, IT, verksamhet och logistik. Anders är civilekonom från Universitetet i Karlstad, Sverige.
 • Birgitte
 • Birgitte Enghave
 • European Marketing Director, BioBag Group.
 • Birgitte Enghave började som marknadschef hos BioBags danska försäljningspartner  Zenzo GROUP år 2010. År 2014 blev Zenzo GROUP det danska dotterbolaget till BioBag. Efter mer än fyra år som marknadschef utsågs hon till ny europeisk marknadschef i BioBag Group 2015. Hon blev utexaminerad från Copenhagen Business School år 1995 och har sedan dess arbetat i marknadsföring positioner i både danska och internationella företag.

Styrelse

 • Roy Sparre
 • Roy Sparre-Enger
 • Chairman of the board, Biobag International AS & BioBag Group.
 • Roy Sparre-Enger har varit styrelseordförande i BioBag International AS och BioBag Group sedan 2000. Han är utbildad civilekonom/MBA och har mångårig erfarenhet från olika ledande befattningar i norska och internationella företag och koncerner fram till 1994. Då startade han sitt egna företag i affärsrådgivning med vikt på utveckling av affärskoncept , strategier, internationalisering, (re)strukturering, tillväxt, företagsledning och företagsutveckling. Tillsammans med detta har han haft och har flera arbetsuppgifter som ordförande och styrelseledamot i norska och internationella sällskap och koncerner i olika branscher.
 • Magnus Olsson
 • Magnus Olsson
 • Member of the board, BioBag Internaional AS.
 • Magnus Olsson är sedan december 2014 styrelseledamot i BioBag International AS. Han har en examen från IHM Business School i Malmö och Master of Business Administration från University of Greenwich, London. Han är Competence Area Leader på Inter IKEA Group och styrelseledamot i ett antal små och medelstora företag.
 • BioBag board member - Okee Williams
 • Okee Williams
 • Member of the board, BioBag Internaional AS.
 • Okee Williams, styrelseledamot i BioBag International AS sedan 2017. Okee Williams har flera års erfarenhet av att arbeta med unga och innovativa företag både som styrelseledamot, venture manager, investerare och ekonom. Han är utvecklingschef på BillerudKorsnäs Venture AB och representerar BillerudKorsnäs Venture AB i styrelsen. Okee Williams har en examen I biokemi och verkställande MBA.
 • CFO BioBag International Anders Fransson
 • Anders Fransson
 • CFO, BioBag Group