Koncernledning

 • Kjell Ivar Bache
 • Kjell Ivar Bache
 • CEO BioBag Group, Managing Director Biobag International AS.
 • Blev i augusti 2014 koncernchef/CEO i koncernen och samtidigt administrerande direktör för moderbolaget BioBag International AS. Han är utexaminerade från Norges Handelshögskola, University of Oslo och University of Cambridge. Har haft ett flertal ledande befattningar inom företag i Norge och utomlands inom områden som omfattar rådgivning, företagsekonomi, affärsutveckling, marknadsföring och drift. Kjell Ivar kom till BioBag från positionen som VD för laboratoriegruppen LabNett AS.

 

 • Solveig Hagen Nilsen
 • CFO, BioBag Group
 • Startade som CFO 1 mars 2019 och har ansvar för ekonomi och redovisning. Har tidigare jobbat hos PwC inom revision. Samt haft olika anställningar inom ekonomi hos Fred. Olsen Rerewables, Nokas Cash Handling och synoptik. Utbildad civilekonom från BI Norweigan School of Managment

 

 • CFO BioBag International Anders Fransson
 • Anders Fransson
 • COO, BioBag Group
 • Är COO för BioBag Group med ansvar för operativa frågor, logistik, IT och HR. Han har arbetat inom företaget i 15 år och varit styrelseledamot i BBIAS sedan 2003. Jobbade hos Unitor i 12 år innan BioBag, där han hade ledande befattningar inom finans, IT, drift och logistik. Anders har en universitetsexamen i företagsekonomi från universitetet i Karlstad, Sverige.

 

 • Birgitte
 • Birgitte Enghave
 • European Marketing Director, BioBag Group
 • Började som marknadschef hos BioBags danska försäljningspartner  Zenzo GROUP år 2010. År 2014 blev Zenzo GROUP det danska dotterbolaget till BioBag. Efter mer än fyra år som marknadschef utsågs hon till ny europeisk marknadschef i BioBag Group 2015. Hon blev utexaminerad från Copenhagen Business School år 1995 och har sedan dess arbetat i marknadsföring positioner i både danska och internationella företag.

 

 • Jørn
 • Jørn Johansen
 • CSO Eastern Europe, BioBag Group
 • Jørn Johansen är en av grundarna av BioBag International AS. Han har 26 års erfarenhet inom förpackning och är specialiserad på produktutveckling, produktion, teknik och utveckling av nya affärsområden. Jørn var CEO fram till 2014