BioBag International AS och dess dotterbolags sekretess-policy

Senast uppdaterad: 2018-06-01

Inledning

BioBag International AS tar din sekretess mycket allvarligt. Denna sekretess-policy har utarbetats i linje med EU: s allmänna dataskyddsreglering (GDPR). GDPR främjar rättvisa och transparens för alla individer när det gäller respekten för deras personliga uppgifter. Denna sekretess-policy gäller alla uppgifter vi behandlar och genom att använda BioBag International AS ger du ditt medgivande till att vi samlar in sådana uppgifter. Om du vill komma i kontakt angående något i denna policy eller om dina personliga uppgifter, kontakta oss via kontaktformuläret på vår webbsida eller skicka e-post till info@biobagworld.com

Innehåll

  1.  Uppgifter som vi samlar in.
  2.  Vilka personliga uppgifter delar vi med tredje part och vem är tredje part?
  3.  Varför delar vi uppgifter utanför EU/EES?
  4.  Hur ser vi till att dina personliga uppgifter är säkra?
  5.  Ändringar i vår sekretess-policy och kontroll
  6.  Dina rättigheter
  7.  Om oss

1. Uppgifter som vi samlar in

Som uppgiftskontrollanter samlar vi in en rad uppgifter för att kunna leverera våra tjänster. Alltid när vi samlar in personlig information från dig, talar vi om det för dig och du kan få tillgång till följande exakta information:

– uppgifter som vi har samlat in från dig

– anledningen till att vi behåller dem (t.ex. för att du har givit oss tillåtelse till det)

– vad vi kommer att göra med dem

– hur länge vi sparar dem

– var vi sparar dem

– vem de eventuellt kan komma att delas med

– dina rättigheter när det gäller uppgifterna

– information om hur du får åtkomst till och kan hantera uppgifterna.

Vi har lämnat ytterligare information nedan om de specifika typer av uppgifter vi samlar in och varför vi gör det.

1.1. Vilka uppgifter ber vi dig om och varför?

Beroende på den tjänst du använder, t.ex. kontaktformulär på webbsidan, begär vi personlig information från dig, som exempelvis ditt namn, din e-postadress, adresser, och/eller mobil/telefonnummer. Vi behöver den här informationen för att kunna kontakta dig, leverera våra tjänster eller produkter till dig och/eller utföra andra uppgifter mellan oss, som du har givit ditt tillstånd till när du gav oss din personliga information.

Vi kan eventuellt samla in ytterligare information från eller om dig när du kommunicerar med oss, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i en undersökning.

Vi kan också samla in ytterligare information från dig, såsom köphistorik för BioBag-produkter, användning av BioBag-produkter, inköpskvitton etc.

Vi kan använda denna information för att kontakta dig i syften som har att göra med exempelvis:

  • Marknadsföring: Vi kan sända dig marknadsföringsinnehåll om vår ansökningsprocess, evenemang, webbsidor, tjänster, produkter och tjänster från tredje part som vi anser som vår partner eller medlemmar i BioBag International AS företagsfamilj genom olika kommunikationskanaler.
  • Information och annat: Vi skickar kommunikation till dig, som krävs eller är nödvändig att skicka till användare av våra tjänster, meddelanden som innehåller viktig information och annan kommunikation som du begär från oss. Du kan välja att avstå från att ta emot denna kommunikation genom att begära att dina personliga uppgifter raderas från våra register genom att kontakta oss.

1.2. Vilka uppgifter samlar vi in när du besöker vår hemsida och varför?

Vi samlar in cookies. Cookies är små bitar data som webbsidor sänder till en användares dator och som lagras i användarens webbläsare. De är utvecklade för att göra det möjligt för webbsidan att komma ihåg information, till exempel vad en användare eventuellt har lagt i en shoppingvagn.

Vi arbetar med partners och tredje parts tjänsteleverantörer för att ge dig marknadsföring och marknadsföringsrelaterade cookies och web beacons.  Du kan välja att avstå från tredjeparts marknadsföringsrelaterade cookies och web beacons. I så fall riktar vi ingen reklam till dig. Du fortsätter att se vår reklam på tredje parts hemsidor som ligger utanför vår kontroll och där den inte heller är särskilt riktad till dig.

2. Vilka personliga uppgifter delar vi med tredje part och vem är tredje part?

Vi delar personliga uppgifter med följande tredje parter för att utföra våra skyldigheter mot dig. Vi säljer inte dina personliga uppgifter till dessa eller till några tredje parter.

Amazon AWS, eMarketeer AB (leadexplorer.com) – uppgifter överförs inte utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

SuperOffice CRM, Microsoft, Visma, Facebook, Google Analytics, Google Adwords, LinkedIn – uppgifter överförs utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet under skydd av EU/US Privacy Shield.

Moderföretag och dotterbolag inom EES – uppgifter överförs inte utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det finns vissa situationer då vi kan dela åtkomsten till dina personliga uppgifter utan ditt uttalade medgivande, till exempel om så krävs enligt lag, för att skydda en individs liv eller för att uppfylla någon giltig laglig procedur, officiell begäran, regel eller bestämmelse.

3. Varför delar vi uppgifter utanför EU/EES

Vi kan eventuellt överföra personliga uppgifter till ett land utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till exempel om en tredje part som vi delar data med har servers som är lokaliserade utanför EES. Vi kommer att säkerställa att överföringen är laglig och att dina uppgifter är säkra genom att följa EU:s riktlinjer.

Du kan se ovan vart vi skickar data utanför EES och på vilka grunder vi gör det.

4. Hur ser vi till att dina personliga uppgifter är säkra?

Vi håller dina uppgifter säkra:

– genom att följa internationella policyer för bästa praxis och genom utbildning av medarbetare

– genom att kryptera personliga uppgifter

– genom att använda Secure Socket Layer (SSL) -teknologi när information överförs till oss online

I den osannolika händelsen av ett brott mot vår säkerhet kommer vi att informera relevant reglerande organ inom 72 timmar och, om dina personliga uppgifter har ingått i brottet informerar vi även dig.

5. Ändringar i vår sekretess-policy och kontroll

Vi kan komma att ändra denna sekretess-policy. När vi gör det låter vi dig veta det genom att meddela kunder när vi kan göra det, lägga till meddelanden på vår webbsida eller mobil-app. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter det att dessa ändringar har trätt i kraft accepterar du att vara bunden av den reviderade sekretess-policyn.

6. Dina rättigheter

– rätten att vara informerad om insamling och användning av dina personliga uppgifter

– rätt till åtkomst till dina personliga uppgifter och eventuell kompletterande information

– rätten att få eventuella fel i dina personliga uppgifter rättade

– rätten att få dina personliga uppgifter raderade

– rätten att blockera eller förbjuda behandling av dina personliga uppgifter

– rätten att flytta, kopiera eller överföra dina personliga uppgifter från en IT-miljö till en annan

– rätten att invända mot bearbetningen av dina personliga uppgifter under vissa villkor och

– rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande (alltså där inga människor är involverade) och profilering (alltså där vissa personliga uppgifter bearbetas för att utvärdera en individ).

Vi ger dig även möjligheten att hantera dina uppgifter via:

– online-konto, om du har anmält dig som kund och har fått inloggningsinformation

– telefon

– genom att skriva till oss

Även om vi inte behåller några uppgifter längre än vi behöver, beror tidslängden på dina relationer med oss.

7. Om oss

Vi är BioBag International AS och vår adress är Hovsveien 8, N-1831 Askim, Norge. Du kan kontakta oss på info@biobagworld.com/ eller använda kontaktformuläret på vår hemsida.