Nätverk, vision och utveckling

BioBag International AS är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av certifierat komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter. Vi har ett globalt nätverk av försäljning och tillverkningspartners. BioBags komposterbara och biologiskt nedbrytbara produktsortiment är det största och mest omfattande på marknaden. Våra huvudsakliga mål kombinerar fokus på de befintliga produkternas kvalitet, och innovation av nya produkter och koncept.

Vi har valt att samverka med internationella företag för att kunna nå tusentals kunder över hela världen.  Den huvudsakliga strategin bakom vårt partnerkoncept är ”Tänk globalt – agera lokalt”.

Historia

BioBag (tidigare PolarGruppen) grundades 1959, och tillverkade då olika typer av påsar, säckar och filmer av polyeten. Produktlinjen BioBag som baseras på förnyelsebara råmaterial lanserades 1993. År 1997 utarbetade de nya ägarna en tydlig strategi: Att bli ett världsledande företag inom tillverkning, försäljning och marknadsföring av bioplast. Polyetenproduktionen fasades ut helt och hållet under 2003. BioBag fokuserade sedan enbart på komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter.

Vår mission

BioBag utvecklar, tillverkar och marknadsför de bästa biobaserade produkterna inom avfallshantering, detaljhandel, grossister, industri och jordbruksbranschen. Samtidigt som vi fokuserar på användning av förnyelsebara, biologiskt nedbrytbara och komposterbara råmaterial.

Vår vision

BioBag är ett ledande företag inom komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter. Med hjälp av högkvalitativa produkter, innovation och utbildning uppmuntrar BioBag till en lönsammare och miljövänligare användning av biologiskt nedbrytbara och komposterbara produkter.

Organisation

BioBag Internationals högkvarter ligger i Askim, Norge. Vi har dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark, Irland, Estland, Finland och USA, och partners som representerar BioBag International i ett flertal länder.

BioBag är ett fullständigt privatägt företag. Vår största aktieägare är ett industriellt investmentbolag, och BioBags ledningsgrupp äger merparten av de återstående aktierna.

Här hittar du kontaktinformation till alla avdelningar och partners

Ägare:

Gertol Ab                                              2209                         61.96%
Johansen & Jansen Invest AS                   802                         22.5%
Billerudkorsnäs Ab                                   360                         10.1%
Arbiensgt. 8 AS                                       100                           2.8%
Caroline Westerlund Förvaltning Ab             47                          1.32%
Ulrika Westerlund Förvaltning Ab                 47                          1.32%

Totalt 3565 aktier = 100%

Styrelsen:

Roy Sparre Enger, styrelseordförande
Anders Fransson
Magnus Olsson