Skip to Content

Blog

Mikrober gör att bionedbrytbar plast ”försvinner” fullständigt

Forskare vid ETH Zürich och Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) har i en tvärvetenskaplig studie kunnat visa att mikroorganismer i jorden fullständigt bryter ner bionedbrytbar plast. Forskarna är de första, som framgångsrikt kan visa var kolet i en polymer tar vägen och att plastmaterialet på ett effektivt sätt bryts ned i jorden. Forskarnas studie visar  Läs mer »

Gröna bionedbrytbara avfallspåsar är lika gröna som de ser ut

  Biologiskt nedbrytbara avfallspåsar till kompostering eller biogas har den senaste tiden varit ett väldiskuterat ämne i de danska medierna. Begrepp som ”biologiskt nedbrytbara polymer”, ”fossila material” och ”svart plast” har figurerat i artiklar och debatter utan att nödvändigtvis träffa rätt. Faktum är att Köpenhamns gröna bioavfallspåsar är precis lika gröna som de ser ut.  Läs mer »

Hållbart varumärke för de medvetna konsumenterna

Hållbart varumärke för de medvetna konsumenterna BioBag deltar på Scanpack mässan den 23-26 oktober som är Nord Europas största förpackningsmässa. Sedan början har BioBag bidragit till en positiv inverkan på vår miljö genom innovativ utveckling av miljövänliga produkter. På Scanpack kommer vi att fokusera på att hjälpa våra kunder med lanseringen av miljövänliga och hållbara  Läs mer »

Är OXO-bionedbrytbara produkter verkligen miljövänliga?

Introduktion till OXO-bionedbrytbara produkter Användning av plastprodukter är en stor del av våra dagliga bestyr och det är tydligt att plast vill vara en del av vår vardag även i framtiden. Det finns ansvarfulla sätt för tillverkare att producera och förebygga användandet av plast, precis som det finns ansvarfulla sätt för konsumenten att använda dem. Tillverkningsprocess,  Läs mer »

Komposterbara påsar och det cirkulära ekonomi initiativet

Ett intressant europeiskt förslag kring cirkulär ekonomi banade i december 2015 väg för en bredare introduktion av biologiskt nedbrytbara material över hela EU. Läs mer om det cirkulära ekonomi initiativet och lär mer om de förändringar som snart kommer att äga rum i EU och hur det skulle kunna gynna konsumenterna och medlemsländerna. Vad är  Läs mer »