Skip to Content

Nyheter

Mikroplasten är överallt – Men vad är konsekvenserna?

  Mikroplasten är överallt – Men vad är konsekvenserna? Mikroplast finns allt för ofta i olika miljöer, och även om det ännu inte är klart vad konsekvenserna är, så råder ingen tvekan om att detta är ett växande problem. Faktum är att forskarna ser mikroplasten som en av de största miljöutmaningarna för både människor och  Läs mer »

Så här kan biologiskt nedbrytbar plast minska trycket på haven

Våra hav är fulla med plastskräp Så här kan biologiskt nedbrytbar plast minska trycket på haven Världshaven är fulla av plastavfall som inte kan brytas ned naturligt, och som därför samlas och förstör djurliv i stor mängd. En miljömässig katastrof som det är upp till oss att ändra på. En av utvägarna kan visa sig  Läs mer »

Undersökning fastslår att BioBag påsar försvinner helt i naturen

Resultatet av en 2-årig undersökning i USA har bekräftat att bionedbrytbara alternativ till traditionell plast bidrar till att förhindra plastföroreningar. ”Better Alternatives Now” rapporten visar att BioBags påsar bryts ned helt i jord efter sex månader och efter två år i marin miljö. Undersökningen ville visa vad som sker med bionedbrytbara produkter och emballage, när dom  Läs mer »