Skip to Content

Nyheter

Så här kan biologiskt nedbrytbar plast minska trycket på haven

Våra hav är fulla med plastskräp Så här kan biologiskt nedbrytbar plast minska trycket på haven Världshaven är fulla av plastavfall som inte kan brytas ned naturligt, och som därför samlas och förstör djurliv i stor mängd. En miljömässig katastrof som det är upp till oss att ändra på. En av utvägarna kan visa sig  Läs mer »

Undersökning fastslår att BioBag påsar försvinner helt i naturen

Resultatet av en 2-årig undersökning i USA har bekräftat att bionedbrytbara alternativ till traditionell plast bidrar till att förhindra plastföroreningar. ”Better Alternatives Now” rapporten visar att BioBags påsar bryts ned helt i jord efter sex månader och efter två år i marin miljö. Undersökningen ville visa vad som sker med bionedbrytbara produkter och emballage, när dom  Läs mer »

BioBag ändrar utseende

  BioBag har uppdaterat sin logotype för första gången sedan uppstarten 2002. Det är med glädje som vi kan visa vår nya logotype för våra kunder, säljpartners och leverantörer. Den nya designen visar vårt varumärkes riktning och miljöutveckling med cirkulär ekonomi och recirkulering av befintliga resurser.     Vår originallogo som är framtagen på 90-talet  Läs mer »