Skip to Content

Nyheter

BioBag hjälper Rally Sweden ”Towards Zero”

Rally Sweden satsar mot den absoluta nollpunkten. De vet att de har en lång väg att gå. De kommer antagligen inte nå ända fram de närmaste åren. Men de börjar resan redan idag. Och målet är att de tillsammans med sina partners, arrangörsföreningar och publiken ska minska deras negativa fotavtryck och i förlängningen skapa ett  Läs mer »

BioBag lever upp till den nya EU-standarden EN 17033

  BioBag lever upp till den nya EU-standarden EN 17033 Komposterbar och biologiskt nedbrytbar bäddfolie har i många år spelat en viktig roll i det moderna jordbruket. Där den förbättrat kvalitén på grödor, minskat ogräs och reducerat konstbevattningen och bekämpningsmedel. Utöver det, haft den fördel att inte behöva forsla bort bäddfolien efter avslutad cykel, eftersom  Läs mer »

Mikrober gör att bionedbrytbar plast ”försvinner” fullständigt

Forskare vid ETH Zürich och Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) har i en tvärvetenskaplig studie kunnat visa att mikroorganismer i jorden fullständigt bryter ner bionedbrytbar plast. Forskarna är de första, som framgångsrikt kan visa var kolet i en polymer tar vägen och att plastmaterialet på ett effektivt sätt bryts ned i jorden. Forskarnas studie visar  Läs mer »