Skip to Content

Nyheter

BioBag lever upp till den nya EU-standarden EN 17033

  BioBag lever upp till den nya EU-standarden EN 17033 Komposterbar och biologiskt nedbrytbar bäddfolie har i många år spelat en viktig roll i det moderna jordbruket. Där den förbättrat kvalitén på grödor, minskat ogräs och reducerat konstbevattningen och bekämpningsmedel. Utöver det, haft den fördel att inte behöva forsla bort bäddfolien efter avslutad cykel, eftersom  Läs mer »

Mikrober gör att bionedbrytbar plast ”försvinner” fullständigt

Forskare vid ETH Zürich och Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) har i en tvärvetenskaplig studie kunnat visa att mikroorganismer i jorden fullständigt bryter ner bionedbrytbar plast. Forskarna är de första, som framgångsrikt kan visa var kolet i en polymer tar vägen och att plastmaterialet på ett effektivt sätt bryts ned i jorden. Forskarnas studie visar  Läs mer »

Gröna bionedbrytbara avfallspåsar är lika gröna som de ser ut

  Biologiskt nedbrytbara avfallspåsar till kompostering eller biogas har den senaste tiden varit ett väldiskuterat ämne i de danska medierna. Begrepp som ”biologiskt nedbrytbara polymer”, ”fossila material” och ”svart plast” har figurerat i artiklar och debatter utan att nödvändigtvis träffa rätt. Faktum är att Köpenhamns gröna bioavfallspåsar är precis lika gröna som de ser ut.  Läs mer »