Vattenångpermeabiliteten mäter mängden vattenånga som tränger igenom ett visst material. Detta tal mäts i gram/m² under 24 timmar (i enlighet med standarden ASTM – E398).

När man använder en påse med hög vattenångpermeabilitet minskar det organiska avfallets vikt påtagligt tack vare avdunstning av vattenånga. Detta minskar även tillväxten av mögel och svampar och leder till en dramatisk minskning av obehaglig lukt. Det är viktigt att en påse med hög vattenångpermeabilitet används i en ventilerad behållare för att åstadkomma en så effektiv avdunstning som möjligt.

Enligt ASTM-standarden mäts material med en tjocklek på 30 mikrometer. En BioBag av den här tjockleken har ett värde på upp till 1200 g/m²/24h. En tunnare BioBag-påse ger ännu högre vattenångpermeabilitet. En traditionell plastpåse (av PELD) med en tjocklek på 30 mikrometer har ett värde på bara 20 g/m²/24h.

Fördelar med minskad fukt:

  • Ger högre komfort hos hygienprodukter
  • Minskar förekomsten av mögel, svamp och dålig lukt i matavfall
  • Minskar vikten av matavfallet, vilket ger minskade hanteringskostnader