Avfall och dess hantering, insamling och bortskaffande är en av världens viktigaste miljöfrågor. Mer än 30 % av allt avfall som skickas till soptippar består av organiskt avfall som kan komposteras och omvandlas till näringsrik matjord. Tack vare lokala myndigheter, engagerade lokala gemenskaper och proaktiva privatpersoner som bekymras av dessa frågor, ökar andelen komposterat organiskt avfall över världen. BioBag-påsar är en välbeprövad lösning när avfallsindustrin ska tillvarata organiskt avfall för kompostering. BioBag-påsar ger högre medverkandegrad, bidrar till hygienisk insamling av organiskt avfall och ger optimala kostnader för avfallshantering. I över två årtionden har BioBag varit experten och den ledande leverantören för avfallsindustrin. Våra produkter täcker en rad olika användningsområden inom industrin för avfallshantering. Våra komposterbara påsar och säckar bidrar till att bekämpa problemet med att organiskt material skickas till soptippen. Användning av våra påsar och säckar för insamling och kompostering av organiskt avfall bidrar till att fullfölja det naturliga kretsloppet genom att returnera välbehövliga näringsämnen till miljön.

Privat och kommersiellt matavfall

BioBag erbjuder enkla och hygieniska lösningar för hushåll och storkök. Våra påsar, säckar och matavfallsbehållare andas och finns tillgängliga i en rad olika utföranden och storlekar, och uppfyller därmed behoven hos alla typer av kök. BioBags specialutvecklade MaxAir-behållare med ventilerade sidor och lock gör att fuktigheten dunstar bort och avfallet torkar. Detta innebär att avfallet inte ruttnar, och att förekomsten av obehaglig doft reduceras. BioBag-påsar har mycket effektiva genomträngningsbarriärer mot bakterier, virus, sporer och mögel. En ventilerad MaxAir-behållare i kombination med en BioBag-påse är världens ledande system för förhandssortering av matavfall. BioBag-påsar ger också bättre arbetsvillkor för sophämtare och komposteringsanläggningar. Vid användning av fullständigt komposterbara säckar för att fylla avfallskärl säkerställs bättre hygien och minskat behov för rengöring av kärlen.

Avfallssituationen i Europa

I teorin kan allt organiskt avfall komposteras. I Europa komposteras bara runt 25 % av det organiska avfallet, så vi har fortfarande en lång bit kvar.

Avfallssituationen i Europa

Källa: Eurostat

Matavfall från privathushåll

Det bästa sättet att samla in matavfall från privathushåll är att använda påsar som andas i kombination med en ventilerad behållare. Följande bilder visar laboratorieresultat för BioBag-påsar för uppsamling av matavfall i en ventilerad behållare i jämförelse med en stängd (icke-ventilerad) behållare.
Källa: Jordforsk, Norge

Matavfall i en BioBag-påse som andas med en MaxAir ventilerad behållare

BioBag-påse i en MaxAir ventilerad behållare

BioBag-påse i en MaxAir ventilerad behållare

Påsen är fortfarande torr. Inga tecken på mögel.

Dag 4
Påsen är fortfarande torr. Inga tecken på mögel.

Ytan är torr, minimal mögeltillväxt och mycket lite fukt längst ner i påsen. Ingen dålig lukt.

Dag 7
Ytan är torr, minimal mögeltillväxt och mycket lite fukt längst ner i påsen. Ingen dålig lukt.

Matavfall i en BioBag-påse som andas med en icke-ventilerad behållare

BBioBag-påse i en icke-ventilerad behållare

BioBag-påse i en icke-ventilerad behållare

Synlig mögeltillväxt och dålig lukt.

Dag 4
Synlig mögeltillväxt och dålig lukt.

Food waste in BioBag and solid caddy. Day 7 High level of moisture. The bag is very wet and the waste is covered with mould. The waste produces very bad smells.

Dag 7
Hög fuktighetsnivå. Påsen är mycket blöt och avfallet är täckt av mögel. Avfallet avger mycket dålig lukt.