Biologiskt nedbrytbart och komposterbart är termer som används när man beskriver hur material bryts ner i en viss omgivning. Båda termerna används ofta i beskrivningar av miljövänliga produkter. Termen biologisk nedbrytbarhet används ofta missvisande i marknadsföring och reklam för produkter och material som egentligen inte är miljövänliga. Detta är anledningen till att BioBag oftare använder termen komposterbar när vi beskriver våra produkter. Alla BioBags produkter har certifierats som komposterbara av utomstående granskare.

Biologiskt nedbrytbar

Definitionen av biologiskt nedbrytbart är att ett material kan genomgå en biologisk anaerobisk eller aerobisk nedbrytning som leder till produktion av CO2, H2O, metan, biomassa och mineralsalter beroende på processens omgivningsförhållanden. Mikroorganismer spelar en viktig roll vid biologisk nedbrytning. Dessa finns i miljön och livnär sig mestadels på organiskt avfall. Till skillnad från komposterbar säger dock termen biologiskt nedbrytbar inte vidare mycket eftersom i princip allt är biologiskt nedbrytbart om det bara går tillräckligt lång tid. Därmed är det mycket viktigt att specificera i vilken miljö den biologiska nedbrytningen är tänkt att äga rum.

Komposterbar

Kompostering är processen då organiskt avfall bryts ner av mikrobiell digestion och slutprodukten blir kompost. Kompost har många förmånliga användningsområden, bland annat förbättring och gödsling av jord. För att genomgå en komposteringsprocess kräver det organiska avfallet rätt sammansättning av värme, vatten och syre. I en hög organiskt avfall finns det miljontals mikroskopiska mikrober som livnär sig på avfallet och omvandlar det organiska materialet till kompost. För att man ska kunna hävda att en produkt är fullständigt komposterbar måste produkten uppfylla alla kraven i den europeiska standarden EN 13432 och/eller den amerikanska standarden ASTM D6400. Båda specifikationerna kräver att biologiskt nedbrytbara/komposterbara produkter helt och hållet bryts ned i en komposteringsmiljö under ett specifikt tidsintervall, utan att efterlämna några skadliga rester.

Material

Biologiskt nedbrytbar plast består av olika typer av ingående material. Dessa bionedbrytbara polymerer är fortsatt delvis fossila. Men mängden förnyelsebar del i material har ökat de senaste åren och vissa råvaror har i dagsläget upp till 80 % förnyelsebar del. BioBags påsar tillverkas främst av biologiskt nedbrytbar och komposterbar polyester, vegetabiliska oljor och stärkelse. Dessa ämnen kan kombineras i olika mängder för att uppnå mer eller mindre fossilt innehåll. BioBag är därmed 100 % biologiskt nedbrytbar och efterlämnar inga mikroplaster.
Det är viktigt att fastställa att det inte handlar om traditionell plast, utan biologiskt nedbrytbara polymerer. Biologiskt nedbrytbara polymerer har ingenting med traditionella polymerer att göra, eftersom dessa är bionedbrytbara och äts upp av mikroorganismer. Så oavsett om materialet hamnar i kompost, biogödsel eller jord så kommer materialet brytas ned fullständigt.

Fördelar

• Biologiskt nedbrytbara (EN-13432)
• Certifierad för hemkompostering (OK Compost Home)
• Certifierad OK biodegradable in Soil (EN-17033:2018)
• Förnyelsebara råvaror
• Efterlämnar inga mikroplaster
• Mindre koldioxidutsläpp då grödorna absorberar CO2
• GMO fritt

Matavfallsinsamling

• Mer mängder matavfall in till anläggningen
• Mer mängder matavfall in till anläggningen
• BioBag andas och reducerar vikt på matavfallet
• Mindre problem med flugor och larver sommartid
• Mindre problem med lukt och mögel sommartid
• Mindre problem med fastfrysningar i kärlen vintertid

BioBag kan återvinnas genom

• Biologisk behandling (Biogas, kompostering)
• Biologisk behandling (Biogas, kompostering)
• Hemkompostering (OK Compost Home)
• Plaståtervinning med upp till 10%
• Energiåtervinning (Mindre CO2 utsläpp)