Hållbar utveckling och vårt åtagande

Miljöfrågor utgör en grundläggande del av BioBags verksamhet. BioBag tror på hållbarhet. Vi har vidtagit tydliga åtgärder för att skydda miljön samtidigt som vi upprätthåller högkvalitativa och tillförlitliga produkter. Vi söker ständigt efter de bästa råmaterialen och produktionsmetoderna som begränsar all eventuell negativ miljöpåverkan. Dessa omfattar en strävan att använda så stor andel förnyelsebara råmaterial som möjligt i våra produkter.

BioBags produkter innehåller förnyelsebara råmaterial som inte är genetiskt modifierade.

Råmaterial

Mater-Bi®

På längre sikt måste vårt samhälle byta ut råmaterial som hämtas från fossila ämnen (petroleum) mot råmaterial från förnyelsebara källor. Olja är en ändlig resurs, vars kostnad kontinuerligt ökar på grund av ökande global efterfrågan. De allra flesta av BioBags produkter tillverkas av Mater-Bi®. Mater-Bi® är en innovativ familj av bioplaster som använder ämnen från växtriket, till exempel majsstärkelse, och biologiskt nedbrytbara polymerer som kommer både från förnyelsebara och fossila råmaterial. Mater-Bi® är resultatet av en kontinuerlig strävan att använda nya tekniker och nya industriella leverantörskedjor utifrån användning av förnyelsebara energikällor och råmaterial, och samtidigt bibehålla högsta möjliga prestanda. Användningen av förnyelsebara råmaterial, i stället för sådana som har utvunnits ur fossila ämnen i kemi- och plastindustrin, kan bidra till lägre utsläpp av växthusgaser. Dessa förnyelsebara råmaterial använder atmosfärisk CO2 som absorberats av växter genom fotosyntes.

 

Våra certifieringar

Alla BioBags påsar, säckar och filmer är certifierat komposterbara och biologiskt nedbrytbara i enlighet med den europeiska standarden EN 13432, den amerikanska standarden ASTM D6400 och den australienska standarden AS 4736. Läs mer om våra certifieringar.