Skip to Content

Category Archives: Uncategorized

Certifiering av komposterbara produkter skapar trovärdighet och öppenhet

På alla BioBags komposterbara produkter visar vi med stolthet upp de certifieringar som våra produkter har uppnått. Det är viktigt för oss att vi kan dokumentera att våra produkter är miljövänliga och att de lever upp till alla krav om komposterbarhet enligt internationella standarder. För en vanlig användare kan det kanske vara svårt att avgöra  Läs mer »

En plastfri festival – är det möjligt?

  När sommaren står inför dörren startar även festivalsäsongen. Då är det många som samlas för att uppleva bra musik och en fantastisk stämning. Men det finns också en baksida. Utöver skön musik, fest och gott häng skapas enorma mängder avfall. En festival är generellt inte särskilt miljövänlig på grund av all utrustning, mat och  Läs mer »

Mikroplasten är överallt – Men vad är konsekvenserna?

  Mikroplasten är överallt – Men vad är konsekvenserna? Mikroplast finns allt för ofta i olika miljöer, och även om det ännu inte är klart vad konsekvenserna är, så råder ingen tvekan om att detta är ett växande problem. Faktum är att forskarna ser mikroplasten som en av de största miljöutmaningarna för både människor och  Läs mer »

Så här kan biologiskt nedbrytbar plast minska trycket på haven

Våra hav är fulla med plastskräp Så här kan biologiskt nedbrytbar plast minska trycket på haven Världshaven är fulla av plastavfall som inte kan brytas ned naturligt, och som därför samlas och förstör djurliv i stor mängd. En miljömässig katastrof som det är upp till oss att ändra på. En av utvägarna kan visa sig  Läs mer »

Undersökning fastslår att BioBag påsar försvinner helt i naturen

Resultatet av en 2-årig undersökning i USA har bekräftat att bionedbrytbara alternativ till traditionell plast bidrar till att förhindra plastföroreningar. ”Better Alternatives Now” rapporten visar att BioBags påsar bryts ned helt i jord efter sex månader och efter två år i marin miljö. Undersökningen ville visa vad som sker med bionedbrytbara produkter och emballage, när dom  Läs mer »

BioBag ändrar utseende

  BioBag har uppdaterat sin logotype för första gången sedan uppstarten 2002. Det är med glädje som vi kan visa vår nya logotype för våra kunder, säljpartners och leverantörer. Den nya designen visar vårt varumärkes riktning och miljöutveckling med cirkulär ekonomi och recirkulering av befintliga resurser.     Vår originallogo som är framtagen på 90-talet  Läs mer »

BioBag hjälper Rally Sweden ”Towards Zero”

Rally Sweden satsar mot den absoluta nollpunkten. De vet att de har en lång väg att gå. De kommer antagligen inte nå ända fram de närmaste åren. Men de börjar resan redan idag. Och målet är att de tillsammans med sina partners, arrangörsföreningar och publiken ska minska deras negativa fotavtryck och i förlängningen skapa ett  Läs mer »

BioBag lever upp till den nya EU-standarden EN 17033

  BioBag lever upp till den nya EU-standarden EN 17033 Komposterbar och biologiskt nedbrytbar bäddfolie har i många år spelat en viktig roll i det moderna jordbruket. Där den förbättrat kvalitén på grödor, minskat ogräs och reducerat konstbevattningen och bekämpningsmedel. Utöver det, haft den fördel att inte behöva forsla bort bäddfolien efter avslutad cykel, eftersom  Läs mer »

Mikrober gör att bionedbrytbar plast ”försvinner” fullständigt

Forskare vid ETH Zürich och Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) har i en tvärvetenskaplig studie kunnat visa att mikroorganismer i jorden fullständigt bryter ner bionedbrytbar plast. Forskarna är de första, som framgångsrikt kan visa var kolet i en polymer tar vägen och att plastmaterialet på ett effektivt sätt bryts ned i jorden. Forskarnas studie visar  Läs mer »

Gröna bionedbrytbara avfallspåsar är lika gröna som de ser ut

  Biologiskt nedbrytbara avfallspåsar till kompostering eller biogas har den senaste tiden varit ett väldiskuterat ämne i de danska medierna. Begrepp som ”biologiskt nedbrytbara polymer”, ”fossila material” och ”svart plast” har figurerat i artiklar och debatter utan att nödvändigtvis träffa rätt. Faktum är att Köpenhamns gröna bioavfallspåsar är precis lika gröna som de ser ut.  Läs mer »