Resultatet av en 2-årig undersökning i USA har bekräftat att bionedbrytbara alternativ till traditionell plast bidrar till att förhindra plastföroreningar. ”Better Alternatives Now” rapporten visar att BioBags påsar bryts ned helt i jord efter sex månader och efter två år i marin miljö. Undersökningen ville visa vad som sker med bionedbrytbara produkter och emballage, när dom hamnar i naturen, havet eller i komposten.

BioBags påsar blev testade på fyra olika områden. Dom blev placerade i en hemkompostbehållare i sex månader, 12 månader och 24 månader. Komposten var en öppen behållare, där påsarna blev placerade i krukor av lera och nergrävda ca 15 cm. Där dom låg orörda i de olika tidsintervallerna. Detta var det bästa sättet att värdera hur påsarna skulle ”uppföra sig” om de skulle bli kastade i naturen och komma i direktkontakt med jord. Det skulle inte vara i en kontrollerad komposteringsprocess. Påsarna blev även nedsänkta i havet där de låg i två år.

Det är nu bekräftat att BioBags påsar bryts ned helt till oskadligt organiskt material efter sex månader i jord och två år i marin miljö.

Undersökningen gjorde även testet på traditionella plastpåsar och OXO-bionedbrytbara påsar enligt samma metod. Båda plasttyper klarade inte nedbrytningsprocessen under två år, i varken jord eller vatten.

Det produceras ca. 300 miljoner ton plast varje år i världen, varav 8 miljoner ton hamnar i hav, sjöar och vattendrag. Vilket motsvarar ett lastbilslass med plast som hamnar i havet varje minut, enligt studier som ”World Economic Forum” nämnt.

En viktig del av lösningen på plastföroreningar är utveckling och ny tänkande. Detta beskrivs också i ”The Better Alternatives Now” rapporten som även avslutar: ”Livsmedelsproducenter och livsmedelsbutiker borde investera i helt biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast och emballage som fortfarande skyddar och bevarar maten som tidigare men utan att förorena naturen”.

Rapporten beskriver också att fossila plastprodukter borde innehålla en större andel återvunnet material så att det kan bli en del av den cirkulära ekonomin. Rapporten lyfter också fram plastens verkliga utmaningar när det gäller människors hälsa och den generella ekonomin.

För att läsa mer om hur biologiskt nedbrytbara påsar bryts ned, klicka här

Källa:

Better Alternatives Now report

The New Plastics Economy – Rethinking the future of plastic