Är det logiskt att köpa miljövänliga, biologiskt nedbrytbara påsar i Sverige om de är producerade i Kina och har transporterats cirka 7 000 km över världshaven – ofta på ett containerfartyg? Transport med containerfartyg är nämligen en av de stora syndarna, när det handlar om koldioxidutsläpp.

Hur ska vi agera när vi vill vara miljövänliga? Ska vi se enbart på om en biopåse lever upp till krav på komposterbarhet och välja det lägsta priset? Eller ska vi också se på under vilka förhållanden biopåsen har producerats samt hur mycket energi som används under produktionen och på att frakta den till Europa?

BioBag är norskt och vi producerar i Europa
BioBag är ett norskt företag som grundades 1959 och sedan 2003 enbart har fokuserat på produktion av miljövänliga, komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter. Med så många års erfarenhet har vi en stor kunskap om miljövänliga plastprodukter och ett nära samarbete med leverantörerna av de råvaror som används till produktion av bioplast. Läs mer om BioBag här

Vi har produktion i Europa, huvudsakligen i Estland och Belgien, och levererar i hela Europa. Vi håller fast i en europeisk produktion med europeiska råvaror, då det är logiskt att producera i närheten av våra kunder. Eftersom våra produkter är komposterbara har de en begränsad hållbarhet. Den hållbarheten ska komma våra kunder till godo och inte användas på långa transporter från Asien.

BioBag säkerställer ordentliga arbetsförhållanden för alla medarbetare, fokuserar på en så miljövänlig produktion som möjligt och följer alla EU-standarder för koldioxidutsläpp.

Vi är nära vår produktion och våra kunder, vilket innebär att vi är flexibla och kan produktutveckla i nära samarbete med våra kunder. Vi utvecklar och optimerar kontinuerligt våra produkter och produktionsprocesser. Om det finns restavfall ser vi till att kunna återanvända det i andra produkter.

Alla BioBags-påsar är certifierade i enlighet med europeiska standarder. För en vanlig användare är det inte alltid så enkelt att avgöra om de produkter som kallas gröna och biologiskt nedbrytbara verkligen är det, men med våra certifikat och standarder kan du lugnt räkna med att våra produkter är grundligt testade och lever upp till alla krav. Läs mer om certifikat här

Så ja, vi tycker att geografi, arbetsförhållanden och kontroll spelar roll när man ska bedöma en produkts hållbarhet.

Lyckligtvis kan vi se att några offentliga upphandlingar av miljövänliga påsar nu omfattar villkoret att produkterna ska vara producerade i Europa. Det måste vara ett tecken på att vi inte är ensamma om vår inställning.