Våra hav är fulla med plastskräp

Så här kan biologiskt nedbrytbar plast minska trycket på haven

Världshaven är fulla av plastavfall som inte kan brytas ned naturligt, och som därför samlas och förstör djurliv i stor mängd. En miljömässig katastrof som det är upp till oss att ändra på. En av utvägarna kan visa sig vara det biologiskt nedbrytbara materialet MATER-BI, som kemiexperter hos italienska NOVAMONT (länk) har testat i havsmiljö.

 I januari 2017 strandade en 6 meter lång val i Norge, och den hade magen full av plastpåsar*. Påsar som hindrade valens matsmältningssystem och stressade den. Man var tvungen att avliva valen, och dess tragiska öde visade svart på vitt det som experter har pratat om i åratal.

För haven är fulla av människors plastavfall som förstör djurliv och hotar havsmiljön. Enbart i norra Stilla havet dör 100 000 havssköldpaddor, valar och andra havsdäggdjur varje år av att äta kasserade plastpåsar som de förväxlar med mat.

Allt plastavfall som slängs i naturen och påverkar miljön är ett samhälleligt problem av enorma dimensioner och miljömässiga konsekvenser. En lösning kräver att världssamfundet står enat och att vi som medborgare tvärs över nationella och kulturella gränser gör vad vi kan för att förändra vårt medvetande.

Alla åtgärder som kan bromsa den negativa utvecklingen, och inte minst skapa en markant förändring av vårt individuella förhållningssätt till problematiken, måste provas. Därför är det intressant att se de egenskaper som bioplastmaterialet MATER-BI har i en havsmiljö. Läs om undersökningen av havsmiljö och biopåsar här: https://biobagworld.com/sv/undersokning-fastslar-att-biobag-biopasar-forsvinner-helt-naturen/

Vad är MATER-BI?

MATER-BI är benämningen på en rad biologiskt nedbrytbara former av bioplast som har låg miljöpåverkan, och som t.ex. används inom livsmedelstransport, avfallshantering och i förpackningsbranschen. MATER-BI är certifierat biologiskt nedbrytbart och komposterbart, så om det kastas under de rätta, fuktiga förhållandena ombildas det till fruktbar och användbar kompost. Läs mer här: https://biobagworld.com/sv/mikrober-gor-att-bionedbrytbar-plast-forsvinner-fullstandigt/

Hos BioBag tillverkar vi allt från folie till jordbruket, avfallssäckar, avfallspåsar, frukt och grönsakspåsar till mataffärer och avfallspåsar till privatpersoner av MATER-BI.

Det är viktigt att poängtera att biologisk nedbrytbarhet inte ska användas som en ursäkt för att kasta avfall i haven eller naturen. Därför är produkter av MATER-BI inte heller designade för den formen av okontrollerat kastande vi ser i haven, utan för återanvändning genom sortering av organiskt avfall, och naturlig kompostering med hjälp av mikroorganismer.

Minska trycket på haven

Produkter gjorda av MATER-BI kan bevisligen minska trycket på haven. MATER-BI bryts nämligen ned snabbt och därför stannar produkten inte länge i havsmiljön. Det visar nya laboratorieexperiment från italienska NOVAMONT (http://materbi.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Scheda-biodegradazione-marina_EN_TUV_LR.pdf), där MATER-BI har testats i avlagringar från kustområden där plast ofta spolas upp.

Genom att övervaka de bakterier som bryter ned plasten drog forskarna slutsatsen att 90 % av materialet bröts ned inom en relativ kort tidsram på under 1 år. Det är en mycket hög procentsats i förhållande till vanlig plast som har en nedbrytningstid på flera hundra år.

När MATER-BI-produkter når havet från floder, stränder eller fartyg på samma sätt som plastavfall gör försvinner de alltså inte precis omedelbart, men den miljömässiga risken minskar betydligt till nytta för havens liv och framtid.

Testerna har utförts under ledning av the Italian Institute of Plastics (IIP), och verifierats av Certiquality under Europakommissionens “Environmental Technology Verification” (ETV)-program.

 

Hitta mer information på http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/

*http://www.reuters.com/article/us-norway-whale-idUSKBN15I2EI