BioBag erbjuder BioLatrin för husägare som inte är anslutna till det vanliga avloppssystemet. BioLatrin-behållaren är tillverkad av Mater-Bi, ett råmaterial som uppfyller den europeiska standarden EN 13432 för komposterbara förpackningar.

BioLatrin är en patentsökt, biologiskt nedbrytbar, formsprutad behållare som har som syfte att förenkla insamlingen och behandlingen av avföring från sommarstugor och liknande. Behållaren har före lanseringen utvecklats och testats under ett flertal år i ett antal svenska kommuner. Den är nu en kommersiell och funktionell produkt. BioLatrin har använts, förvarats i upp till sex månader i sommarstugor utan att orsaka några problem i det viktiga insamlingssystemet.
BioLatrin förenklar behandlingsprocessen i komposteringsanläggningar avsevärt, tack vare att den är biologiskt nedbrytbar och kan komposteras tillsammans med innehållet direkt efter användning utan någon förbehandling. Vid tester och faktisk användning har BioLatrin brutits ner biologiskt inom 8–12 veckor och bevisats fungera i en komposteringsmiljö. Den ger även en bättre arbetsmiljö för personalen på behandlingsanläggningen jämfört med andra system på marknaden.