BioBag-påsar är komposterbara och biologiskt nedbrytbara och levereras tillsammans med toalettsystemet. Tack vare att påsen täcker hela sitsen är systemet både hygieniskt och användarvänligt. BioBag-påsarna är också mycket robusta, vilket gör användningen av BioToi säker och hygienisk.
BioBag-påsar bryts snabbt ner när de komposteras i flytande kloakinnehåll.
Vid värmebehandling på 140 °C i flytande kloakinnehåll försvinner BioBag-påsen snabbt.