Uppköpet skapar den mest vertikalt integrerade gruppen inom bioplastindustrin, och gör det möjligt för italienska Novamont att ytterligare expandera till norra/östra Europa, Nordamerika och Australien.

Italienska Novamont som är världsledande inom utveckling och produktion av biokemikalier och komposterbar bioplast, meddelade den 12 januari att man förvärvar BioBag-gruppen. Uppköpet gör det möjligt för Novamont att dra nytta av BioBags oberoende distribution i områden där Novamont är mindre närvarande.
De två företagen kommer att kunna erbjuda en mer komplett lösning för kunderna och skapa långsiktiga allianser med viktiga intressenter som stora dagligvaruhandlare, grossister och kommuner. Tillsammans planerar de att skapa fler mer innovativa projekt som förbättrar separata organiska avfallsuppsamlings- och komposteringssystem, särskilt i Nordamerika, de skandinaviska länderna, Östeuropa och Australien.
Transaktionen är ett viktigt steg framåt i en samarbetsresa som började för över 25 år sedan. Novamonts ursprungliga vision på 1990-talet vara att bygga en integrerad värdekedja för bioplaster och biokemikalier kopplade till att initiera och förbättra den separata insamlingen av organiskt avfall. Detta blev en monumental utgångspunkt för det som nu kallas den cirkulära bioekonomin, som både Novamont och BioBag har bidragit mycket till.

Läs mer här:

Novamont Acquires BioBag and Strengthens its Leadership and Global Presence