Mikroplasten är överallt – Men vad är konsekvenserna?

Mikroplast finns allt för ofta i olika miljöer, och även om det ännu inte är klart vad konsekvenserna är, så råder ingen tvekan om att detta är ett växande problem. Faktum är att forskarna ser mikroplasten som en av de största miljöutmaningarna för både människor och natur.[1]

Vilken betydelse har mikroplaster för vår hälsa?

De små plastbitarna kan inte ses omedelbart med blotta ögat. Men finns i allt från haven, i naturen och även i vissa livsmedel vi konsumerar.

En studie från Lunds universitet har visat att nanoplast, som är ännu mindre än mikroplast, har en negativ inverkan på fisken. Försöket att mata fisk med plankton, som hade ätit nanoplast, visade sig ha en obehaglig konsekvens för fiskarna – de blev hjärnskadade.[2]

 

Men de negativa effekterna av mikroplast i förhållande till vår hälsa har ännu inte vetenskapligt bevisats, men det tyder på att de små bitarna kan ha mer skadliga konsekvenser än vad vi är medvetna om. En ny studie publicerad i tidningen Environmental Science and Technology[3] drar man slutsatsen att en genomsnittlig person äter ca. 50 000 mikroplast partiklar per år och andas in runt samma mängd.

Experter säger[4] att det som gör mikroplast så skadligt, är att dessa mikroplast partiklar kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, inducera cancer och påverka immunförsvaret och nervsystemet.

Vi måste alla anstränga oss för att minimera plasten i naturen

Det mest uppenbara är naturligtvis att inte kasta plast i naturen, men det finns också andra sätt att undvika plastföroreningar. Vi kan tänka på att minimera användningen av onödiga plaster som sugrör, bärkassar, vattenflaskor etc. Samtidigt måste vi ersätta traditionella plastprodukter med mer miljövänliga material där det är vettigt. Insamling av matavfall i kommuner kan med fördel samlas in i komposterbara biopåsar. Då undviker man också att det kan komma rester från avfallspåsen i traditionell plast med in i avfallsanläggningen, som sedan sprids ut på våra åkermarker.

Biologiskt nedbrytbara avfallspåsar utan mikroplaster

De komposterbara biopåsarna från BioBag produceras i biologiskt nedbrytbar plast, vilket innebär att bioplasten bryts ned helt och därmed inte efterlämnar mikroplaster i naturen. De komposterbara påsarna är därför inte bara mycket lämpade för sortering av organiskt avfall, de är också ett bra alternativ till påsar i konventionell plast som kan resultera i plastföroreningar.[5]

 

[1]Källa: https://www.Aftenposten.no/amagasinet/i/79dLv/dette-er-en-av-de-storste-utfordringene-mennesket-har-Statt-overfor

[2]Källa: https://www.NRK.no/viten/Nanoplast-kan-GI-fisk-hjerneskade-1.13835804

[3]Källa: https://Videnskab.dk/en/Node/30377?fbclid=IwAR1vskXxN2EKalTz7HF6UXolufd5blhZTaIcZHOlB3AeZgxAK42rNTlod-E

[4]Källa: https://www.weforum.org/Agenda/2018/06/microplastic-pollution-in-Air-pollutes-Our-lungs

[5]Källa: https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/biobag-chef-groenne-affaldsposer-er-lige-saa-groenne-som-de-ser-ud