Ett intressant europeiskt förslag kring cirkulär ekonomi banade i december 2015 väg för en bredare introduktion av biologiskt nedbrytbara material över hela EU. Läs mer om det cirkulära ekonomi initiativet och lär mer om de förändringar som snart kommer att äga rum i EU och hur det skulle kunna gynna konsumenterna och medlemsländerna.

Vad är cirkulär ekonomi?

Kommissionen medger att EU-medborgare behöver använda naturresurserna på ett mer hållbart sätt. Om det inte förändras, kommer världen som helhet få slut på resurser för att uppfylla medborgarnas behov.

En grundläggande princip för cirkulär ekonomi är att ”sluta cirkeln”, som avser kretsloppet. Enligt planen kommer kommuner öka återvinningen och minska mängden avfall som kommer till deponi.

EU vill sätta ett bindande mål för att minska deponi till 10 procent av allt avfall till år 2030. 75 procent av förpackningsavfallet och 65 procent av kommunalt avfall ska återvinnas år 2030. Det kommer inte vara tillåtet för medlemsländerna att transportera avfall över gränserna utan medgivande från andra nationer, så att länder inte bara kan skicka sitt avfall till ett mer sparsamt grannland.

En av de viktigaste strategierna i cirkulär ekonomi är att ersätta plastpåsar med återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara och komposterbara påsar. Genom detta undviker man spill och sparar pengar för företag och konsumenter. Biologiskt nedbrytbara och komposterbara plastpåsar kan återvinnas, komposteras, och är tillverkad av miljövänliga bioplaster.

EU spår att marknaden för bioplaster kommer att växa med mer än 350 procent under de kommande åren. Men medan bioplaster är en viktig del av cirkulär ekonomi visar prognoser att endast fem procent av bioplast produktionen kommer att ligga i Europa 2019. Medlemsländerna ska öka den politiska och ekonomiska stöd för bioplaster för att stimulera den europeiska produktionen.

Komposterbara påsar och cirkulär ekonomi initiativet

Fördelar vid cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin kommer att gynna både konsumenter och företag. I EU förväntas företag att spara 600 miljarder € per år genom dessa hållbara initiativ.

Europeiska kommissionen hoppas att det cirkulära ekonomi paketet kommer att göra regionen mer konkurrenskraftigt, samt öka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i regionen och främja hållbarhet. Sådana strategiska förbättringar kommer att skicka en signal runt om i världen att Europa är en konkurrenskraftig och framtidssäker plats att göra affärer, samtidigt som man förbättrar regionens ekonomi och minskar antalet avfall.

När mer av avfallet omdirigeras från deponering, kan den cirkulära ekonomi planen skapa upp till 30 000 nya jobb inom många sektorer. Hållbar tillväxt i regionen kommer att gynna konsumenterna på lång sikt, det gäller också billigare priser på varor.

BioBag ser fram emot antagandet av cirkulär ekonomi i hela EU, och de miljömässiga och ekonomiska fördelarna denna plan kommer att medföra. Från återförslutningsbara matpåsar till komposterbara hundbajspåsar, finns det många sätt att införa biologiskt nedbrytbara plaster in i din vardag.