Biologiskt nedbrytbara avfallspåsar till kompostering eller biogas har den senaste tiden varit ett väldiskuterat ämne i de danska medierna. Begrepp som ”biologiskt nedbrytbara polymer”, ”fossila material” och ”svart plast” har figurerat i artiklar och debatter utan att nödvändigtvis träffa rätt. Faktum är att Köpenhamns gröna bioavfallspåsar är precis lika gröna som de ser ut. Påsen är 100 % komposterbar och biologiskt nedbrytbar. Det enda de lämnar efter sig är vatten, CO2 och biomassa. Av: Kjell Ivar Bache, CEO BioBag, kib@biobagworld.com

Vi är väldigt glada över att danskarnas förbrukning av plast har kommit på dagordningen i år, för vår enorma förbrukning av plast har en jättestor påverkan på vår planet och vårt klimat. Den massiva plastföroreningen är orsaken till att 700 av havets djurarter är hotade. Miljöorganisationer uppskattar att 100 000 havsdäggdjur och sköldpaddor samt 1 000 000 havsfåglar dör varje år på grund av plastförorening. Om denna utveckling fortsätter kommer det år 2050 finnas mer plast i haven än fisk.

Som tur är finns det alternativ till traditionell plast. Köpenhamnarnas gröna matavfallspåse är en av dem. De produceras enligt strikta regler, som beskriver hur biologiskt nedbrytbara produkter skall brytas ned enl. det regelverk som är fastställd i den europeiska standarden EN-13432. Tyvärr har debatten om bionedbrytbara matavfallspåsar, bland annat i den danska facktidningen Ingeniøren, visat att det inte är helt lätt att förstå begreppen. En biologiskt nedbrytbar påse är nämligen något helt annat än en vanlig traditionell plastpåse.

Biologiskt nedbrytbar plast består av olika material. Dessa bionedbrytbara polymerer är delvis fossila. Men mängden förnyelsebar del i material ökar och vissa råvaror har i dagsläget upp till 80 % förnyelsebar del. De flesta av dessa bionedbrytbara material borde användas för insamling av matavfall, men kan i små mängder återvinnas tillsammans med andra typer av traditionell plast. Komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast medför i slutet av dess livscykel ingen mikroplast i biogödsel eller i naturen utan slutar som biomassa då materialen även är certifierade för bionedbrytbarhet i jord.

Våra matavfallspåsar tillverkas främst av biologiskt nedbrytbar och komposterbar polyester, vegetabiliska oljor och stärkelse. Dessa ämnen kan kombineras i olika mängder för att uppnå mer eller mindre fossilt innehåll. En certifierad bionedbrytbar påse innehåller en modifierad bionedbrytbar polyester som är ätbar för mikroorganismer. Andelen fossilt innehåll kan vara högt eller lågt men den är fortfarande ätbar för mikroorganismer – och därmed 100 % biologiskt nedbrytbart och efterlämnar ingen mikroplast i biogödseln. Kvar finns bara vatten, CO2 och biomassa.

Om mindre delar av den bionedbrytbara påsen följer med i biogasanläggningen som sedan hamnar i rötresten, så kommer materialet brytas ned fullständigt utan att det skadar åkermarken. Detta sker inte om man använder traditionell plast för insamling av matavfall. Här kan delar av avfallspåsen sluta som en förorening i jorden i form av mikroplast. Därför är en komposterbar och biologiskt nedbrytbar matavfallspåse alltid den mest optimala lösningen för insamling av matavfall.

De gröna matavfallspåsarna som används i Köpenhamn för insamling av matavfall, avger garanterat ingen mikroplast. Det är något som traditionell plast gör. Matavfallspåsarna från Köpenhamn är producerade av komposterbara och biologiskt nedbrytbara polymerer. Av dessa polymerer är 71 % komposterbara och biologiskt nedbrytbara fossila råvaror, och resterande 29 % är baserade på förnybara resurser. Men det är viktigt att fastställa att det inte handlar om traditionell plast, utan biologiskt nedbrytbara polymerer. Biologiskt nedbrytbara polymerer har ingenting att göra med traditionella polymerer att göra, eftersom dessa polymerer äts upp av mikroorganismer i vår jord, varigenom de omvandlas till CO2, vatten och biomassa.

Påsarna är också biologiskt nedbrytbara om de ev. hamnar i havsmiljö. Just nu forskar man mycket om biologisk nedbrytning i havsmiljön.

När man använder en certifierad komposterbar och biologiskt nedbrytbar påse är det en garanti för att det inte kommer hamnar någon mikroplast i jordbruksmarken.