kiertotalous

Plast har förändrat vår vardag och på många sätt har plasten gjort vår vardag bekvämare. Plast har dessvärre också skapat ett stort föroreningsproblem för djur, människor och miljö. Allt pekar mot att plasttillverkningen fortsätter att öka. EU har utvecklat en plaststrategi som bygger på principerna bakom en cirkulär ekonomi med syftet att begränsa, återanvända och återvinna plastprodukter.  

 

EU kommissionens Scientific Advice Mechanism (SAM) publicerade nyligen en rapport om ”Bioplastens biologiska nedbrytning i miljön”. Rapporten slår fast att bioplast HAR en roll i framtidens hållbara avfallshantering och även i en cirkulär ekonomi. Rapporten går närmare in på fördelarna med att använda bioplast och understryker att bioplast inte är en enkel lösning eller en ersättning för konventionell plast. När bioplast är lämplig att använda är det dock både logiskt och ger stora fördelar. 

 

I hållbar avfallshantering måste avfallsfraktioner vara så rena som möjligt innan de återvinns. EU-rapporten kommer fram till att i de fall då det är svårt att separerar plasten från organiskt material som ska komposteras eller rötas är bioplast en hållbar lösning. Plastfraktioner som är mycket kontaminerade med matavfall kan inte återvinnas. De går därför ofta till förbränning eller skickas, i värsta fall, till deponi i vissa länder. 

 

Genom att använda komposterbar & biologiskt nedbrytbar bioplast för att paketera livsmedel kan förpackningen tillsammans med annat organiskt avfall återvinnas genom matavfallsinsamlingen. Flera studier visar också att när matavfall samlas in i biologiskt nedbrytbara avfallspåsar ökar den insamlade mängden matavfall och matavfallsfraktionen är renare. Det är faktorer som gör insamlingen och hanteringen av matavfall ännu mer hållbar. Det säkrar dessutom att ingen mikroplast sprids på fälten i biogödseln, eftersom biologiskt nedbrytningsbara påsar bryts ned fullständigt.  

Läs mer om bioplastens roll i en cirkulär ekonomi här

 

 

 

Inom jordbruket i Europa är användningen av bäddfolie, som är tillverkad av konventionell plast, utbredd. Rapporten slår fast att komposterbar & Biologiskt nedbrytbar bäddfolie är ett exceptionellt miljövänligt alternativ. Traditionell bäddfolie i plast måste avlägsnas från fälten efter varje odlingscykel eller skörd. Det är svårt att få bort all plast och många små bitar av plast blir oftast kvar i marken. Eftersom traditionell plast inte byts ned blir den kvar i jorden. Mängden konventionell plast i jorden ackumuleras efter varje odlingscykel eller skörd och leder, i det långa loppet, till att jordbruksmarken blir full av plastrester samt mikroplaster. Genom att använda bäddfolie som är tillverkad av biologiskt nedbrytbar & komposterbara material så minskar plastresterna i jorden snabbt då de bryts ned fullständigt.  

Läs mer om BioAgri här

 

Rapporten visar att EU:s plaststrategi har identifierat behovet av lagstiftning kring bioplast med ett tydlig och harmonierat regelverk som definierar biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast. Det kommer att säkerställa att bioplast uppfyller alla krav gällande nedbrytningsbarhet och de produkter som inte uppfyller kriterierna förbjuds för att undvika kontaminering. 

 

Certifiering har alltid varit en viktig aspekt av BioBag-varumärket. Vi välkomnar verkligen introduktionen av tydlig lagstiftning på detta område. Våra produkters certifiering ger tydlig information om hur och i vilka förhållanden våra produkter bryts ned.  

Läs mer om bioplastcertifieringar här 

 

BioBag stöder EU-rapporten. Den sammanfaller med vår vision för biologiskt nedbrytningsbara plastprodukter. Vårt breda sortiment påsar och säckar för insamling av mat- och trädgårdsavfall, biologiskt nedbrytningsbara fryspåsar, påsar för fukt och grönsaker som köps i butik, biologiskt nedbrytningsbar bäddfolie och hundbajspåsar stödjer de områden som EU-rapporten belyser som lämpliga för att använda biologiskt nedbrytningsbara påsar. 

 

Precis som rapporten beskriver så finns det mycket forskning, utveckling och uppfinningsrikedom inom avfallshantering och plastproduktion. Vi utvecklar ständigt våra produkter och vi vill fortsätta att ligga i framkanten med bästa praxis. Våra nya ägare Novamont, som är ett världsledande företag inom utveckling och tillverkning av biokemikalier och komposterbara bioplaster, innebär att vi står starkare än någonsin. 

Läs mer om Novamont-förvärvet här