Det är möjligt att plast är ett billigt material, men dess effekt på människans hälsa kan bli djur.

Av de 300 miljoner ton plast som producerar varje år återanvänds endast 9%. Övriga 91% hamnar i naturen, havet och luften som föroreningar eller avfall.

Plast bryts ner till mikroplast, vissa är små plastbitar på upp till 5 mm i diameter, och du kan räkna med att du själv har plastpartiklar i kroppen.

Omfattande forskning bekräftar att vi får i oss mikroplast och nya genomförda studier har hittat mikroplast i levern på fisk, måste tyder på att partiklar kan flytta sig från matsmältningssystemet till andra delar av kroppen.

De senaste rönen visar att mycket små plastpartiklar hamnar i våra lungor och stannar där eller tränger i i vårt blodomlopp. Barn löper störst risk där deras andningsorgan inte är helt färdigutvecklade. Små barn som kryper på golvet är de mest utsatta.

Problemet blir inte mindre av att vissa plastpåsar, som marknadsförs som miljövänliga, är designade till att brytas ner i små partiklar. Till exempel är påsar i oxoplast tillverkad av traditionell plast som har tillsatt metallsalter, vilket gör att de snabbt bryts ner så länge det finns nödvändigt med syre. Men istället för att brytas ner till ofarliga och miljövänliga rester omvandlas de till pyttesmå bitar av plast som ökar mikroplastföroreningen. Lyckligtvis är oxoplast på väg att förbjudas.

 

Vanlig plast som dumpas i naturen bryts ner till mindre bitar av plast, som även kallas nano- och mikroplast.

Biobags MaxAir-behållaren är, tillsammans med komposterbara biopåsar, designad för hantering av matavfall

Nano- och mikroplast kan sköljas ut i havet och plastbitarna är så små att plankton kan äta upp dem

Biobags certifierade produkter garanterar att det inte efterlämnas nano- eller mikroplast när process är färdig

Fisk äter plankton och därmed osmältbar plast, som när människor när det tas upp i näringskedjan

Kompostering bryter ner biologiskt avfall samtidigt som den tillför viktiga näringsämnen

Välj komposterbara biopåsar till ditt matavfall. De komposteras tillsammans med matavfallet och efterlämnar inte mikroplast.
Om du använder traditionella plastpåsar, eller om kommunens delar ut dessa, så finns det stor risk för att rester av påsarna följer med komposten ut i jorden.
Dessa plastrester bildar så småningom mikroplast och även om denna mikroplast ligger under gränsvärdena så ackumuleras den år efter år, och gör att vi förorenar vår lantbruksjord med mikroplast.
Man kan undvika detta genom att använda komposterbara biopåsar för insamling av matavfall i hushållen.

Vi har skrivit en artikel om att våra biopåsar är lika gröna som de ser ut – läs mer här

 

Mikroplast i vår mat och dryck

Man har länge vetat om att fisk, skaldjur och havssalt innehåller mikroplast, men vi måste också börja tänka på andra livsmedel och drycker. Forskare har upptäckt mikroplast i honung och öl, och menar att vi troligen får i oss mikroplast varje gång vi dricker en öl – och upp till 44 mikroplastpartiklar för varje liter vatten vi dricker ur engångsflaskor av plast.

Det finns även tecken på att mikroplast i mat kommer från dammet vi har inomhus.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116312325?via%3Dihub

 

Mikroplast i luften vi andas

En annan och större orsak till oro är att nya undersökningar har avslöjat att vi inandas mikroplast – speciellt när vi befinner oss inomhus. Koncentrationen av mikroplast i luften är högre inomhus än ute i friska luften.

Våra hem bland en blandning av mikoplast från plastpåsar, plastflaskor, plastleksaker, kosmetika med mikropärlor samt syntetiska kläder och möbeltyger. De flesta luftburna plastfibrer kommer från syntetiska kläder och tyger som används till möbler, golvmattor och liknande.

En tidigare genomförd undersökning bedömer att vi årligen får i oss upp till 70 000 mikroplastpartiklar från det damm som lägger sig på vår mat.

Det är ännu inte helt klart hur intaget av mikroplast påverkar vår hälsa. Experter säger dock att det som är mest skadligt med mikroplastpartiklar är att de medför andra luftburna förorenade ämnen, som sätter sig i våra lungor och hamnar i blodomloppet. Mikroplast som hittats i lungvävnad tyder också på att det är beständigt, det vill säga att kroppen inte själv kan göra sig av med de inandade plastpartiklarna. Forskare säger att dessa plastpartiklar kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, orsaka cancer och påverka immun- och nervsystemet.

Det finns tyvärr inte nödvändigt med forskning på detta område, och vi kan inte vänta på att forskarna ska komma med säkra svar innan vi gör något.

Minska mikroplast i ditt hem

Du kan göra plast i ditt hem genom att undvika oxoplastprodukter, glitter och kosmetika som innehåller mikropärlor. Du kan välja material i naturfiber till kläder och möbler istället för syntetfiber.

Välj komposterbara biopåsar för att samla ditt matavfall. De komposteras tillsammans med matavfallet och efterlämnar inte mikroplast.

Var uppmärksam på skillnaden mellan biologiskt nedbrytbar plast, oxoplast och biobaserad plast. Se på certifieringarna så att du är helt säker på att påsen är komposterbar och biologiskt nedbrytbar. Enbart med rätt certifiering kan du vara säker på att påsen bryts ner helt av mikroorganismer i jord och vatten.

Läs mer om certifieringar här https://biobagworld.com/da/certificering-af-komposterbare-produkter-skaber-trovaerdighed-og-gennemsigtighed/

BioBags påsar bidra till att minska plastföroreningen där de bryts ner helt i jorden inom 6 månader och inom 2 år i vatten utan att efterlämna skadlig mikroplast.

Läs mer här https://biobagworld.com/da/undersoegelse-fastslaar-at-biobag-bioposer-nedbrydes-helt-i-naturen/

 

Källor:

World Economic Forum – Andas du plastluft hemma?
https://www.weforum.org/agenda/2018/06/microplastic-pollution-in-air-pollutes-our-lungs

AccuWeather – Det mesta av inomhusluften vi andas in är förorenat med mikroplastpartiklar.

https://www.accuweather.com/en/weather-news/most-of-the-indoor-air-we-breathe-is-polluted-with-microplastic-particles/347631

Konversationen – Du äter mikroplast på sätt som du inte ens inser.

https://theconversation.com/youre-eating-microplastics-in-ways-you-dont-even-realise-97649

Boomerang Alliance – Effekterna av föroreningar från marin plast.

https://www.boomerangalliance.org.au/impacts

Den nya plastekonomin – Tänka om plastens framtid.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf