Skip to Content

Category Archives: Uncategorized

Kommer komposterbar bioplast att ingå i EU:s jord & markstrategi?

Jorden är en viktig utgångspunkt för hela vår existens. Det är grunden för alla livsmedelskedjor och för den biologiska mångfalden på jorden. Men bara i EU är 60–70 procent av jorden inte frisk. Varje år går omkring en miljard ton jord förlorad på grund av erosion, vilket resulterar i en produktionsförlust inom jordbruket på 1,25  Läs mer »

Återvunnen plast för insamling av matavfall blir förbjudet från 1 januari 2023 i de nya certifieringsreglerna för biogödsel (SPCR-120)

Senast den 1 januari 2023 måste alla insamlingspåsar för matavfall vara certifierade enligt EN 13432 eller vara utvärderade för kontakt med livsmedel, om biogödseln som produceras ska kunna certifieras. Det är styrgruppen för Certifierad återvinning, branschens frivilliga certifieringssystem för biogödsel och kompost, som har fattat beslutet för att ytterligare stärka biogödsel som produkt. Certifieringsreglerna för  Läs mer »

Bioplaster som erkänns av FN som ett hållbart alternativ till konventionell plast

Plast finns överallt och det har förändrat vårt dagliga liv. Det är hållbart och bekvämt, men tyvärr hamnar stora mängder i naturen som har en betydande negativ effekt på miljön, djuren och människors hälsa.  Plastprodukter används också i stor utsträckning inom jordbruket eftersom det kan förbättra livsmedelsproduktionens effektivitet och produktivitet.  Vanliga produkter som används är  Läs mer »

En varm hälsning!

Vi vill skicka er en varm hälsning och informera om att BioBag´s kontor och lager kommer stängas efter lunch från den 23 december fram till 3 januari 2022. (Vi har stängt för utleveranser från 22/12 – 2/1) De som inte har fördelen att vara lediga i mellandagarna och eventuellt skulle vilja lägga en order så  Läs mer »

EU-rapport slår fast att bioplast har en viktig roll i en cirkulär ekonomi

        Plast har förändrat vår vardag och på många sätt har plasten gjort vår vardag bekvämare. Plast har dessvärre också skapat ett stort föroreningsproblem för djur, människor och miljö. Allt pekar mot att plasttillverkningen fortsätter att öka. EU har utvecklat en plaststrategi som bygger på principerna bakom en cirkulär ekonomi med syftet  Läs mer »

BioBags produkter uppfyller de nya kraven i SPCR 120

Nya krav på påsar för matavfall Senast den 1 januari 2023 måste alla insamlingspåsar för matavfall vara certifierade enligt EN 13432 eller vara utvärderade för kontakt med livsmedel, om biogödseln som produceras ska kunna certifieras. Det är styrgruppen för Certifierad återvinning, branschens frivilliga certifieringssystem för biogödsel och kompost, som har fattat beslutet för att ytterligare  Läs mer »

Ny medarbetare på Svenska BioBag-kontoret

Från och med 4:e januari välkomnade vi Jan Gabrielsson som vår nya medarbetare. Jan har 32 års erfarenhet inom säljbranchen och kommer att jobba som Key Account Manager på BioBag Sverige. Vill du komma i kontakt med Jan? jan@biobagworld.com 070-589 50 42  

Novamont köper BioBag-gruppen och stärker sitt Bioplast-ledarskap och sin globala närvaro

Uppköpet skapar den mest vertikalt integrerade gruppen inom bioplastindustrin, och gör det möjligt för italienska Novamont att ytterligare expandera till norra/östra Europa, Nordamerika och Australien. Italienska Novamont som är världsledande inom utveckling och produktion av biokemikalier och komposterbar bioplast, meddelade den 12 januari att man förvärvar BioBag-gruppen. Uppköpet gör det möjligt för Novamont att dra  Läs mer »

Bioplastens roll i en cirkulär ekonomi

  BioBags biopåsar består av bland annat Mater-Bi som är ett komposterbart råmaterial som produceras av det italienska forskningsföretaget Novamont. I mer än 20 år har Novamont levererat miljövänliga alternativ till polyetenbaserade plastpåsar och filmer. Mater-Bi komposterbar bioplast är utvecklad med hänsyn till att flytta över organiskt avfall från deponier och förbränning till biologisk behandling och  Läs mer »

De hälsomässiga konsekvenserna av plastförorening

  Det är möjligt att plast är ett billigt material, men dess effekt på människans hälsa kan bli djur. Av de 300 miljoner ton plast som producerar varje år återanvänds endast 9%. Övriga 91% hamnar i naturen, havet och luften som föroreningar eller avfall. Plast bryts ner till mikroplast, vissa är små plastbitar på upp  Läs mer »