Plast finns överallt och det har förändrat vårt dagliga liv. Det är hållbart och bekvämt, men tyvärr hamnar stora mängder i naturen som har en betydande negativ effekt på miljön, djuren och människors hälsa.  Plastprodukter används också i stor utsträckning inom jordbruket eftersom det kan förbättra livsmedelsproduktionens effektivitet och produktivitet.  Vanliga produkter som används är plast-bäddfolie, växthusfilmer och nät, belagda gödningsmedel och mycket mer.

I en nyligen publicerad studie från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattas att jordbrukstillämpningar använde cirka 12,5 miljoner ton plast per år, och att filmer är den största delen av detta.  Jordbruksplast är därför en allvarlig risk för föroreningar och skador på människors och ekosystems hälsa när den försämras eller ignoreras i miljön och ökar risken för att ackumulera mängder mikroplast som finns kvar i jorden[1] .

I rapporten från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation bedömdes hållbarheten hos plastprodukter från jordbruket. I denna rapport rekommenderar FN att icke biologiskt nedbrytbar, konventionell plast ersätts med biologiskt nedbrytbar och biobaserad plast, vilket är ett viktigt erkännande av bioplastprodukternas miljöfördelar. [2]

Studien gjordes genom en kvalitativ riskbedömning med fokus på 13 specifika jordbruksprodukter som används i en rad olika värdekedjor.  Studien rekommenderar att man använder biologiskt nedbrytbar, biobaserad plast istället för traditionell plast för bäddfolie-filmer, fiskeredskap, polymerbelagda gödningsmedel, träd-skydd, växtstödssniderier och bekämpningsmedelsimpregnerade fruktskyddspåsar.  Läs hela rapporten här[3] .

Med bäddfolie som representerar den största delen av plastapplikationer inom jordbruket uppstår frågorna varför?  Bäddfolie har flera fördelar.  Det ökar marktemperaturerna, förbättrar ogräsbekämpningen och minskar avdunstningen från jorden. Ökar antalet grödor som produceras och växtsäsongens längd, men det minskar också mängden bevattning och gödningsmedel som behövs.  Nackdelen med plast-bäddfolie är att det kan lämna spår av plast i jorden efter skörd.  Denna plast löses inte helt upp i naturen och kan förorena jorden med mikroplaster som hamnar i livsmedelskedjan.  Läs mer om mikroplast och konsekvenserna för miljön här[4]

Ett hållbart alternativ

Det är tur att det finns biologiskt nedbrytbara alternativ till traditionell plast för jordbrukssektorn. Biologiskt nedbrytbar bäddfolie har funnits tillgänglig på den europeiska marknaden i många år vilket erbjuder liknande fördelar som traditionella bäddfolier. Skillnaden är att bäddfolie-resterna helt enkelt kan plöjas ner i jorden i slutet av skördecykeln och brytas ner till vatten, koldioxid och

humus/biomassa.  För att harmonisera bestämmelserna i hela Europa finns det en europeisk standard EN 17033 för biodegradation av plast-bäddfolier inom jordbruket.  Denna standard är utformad för att vara en tydlig referens för jordbrukare, distributörer och intressenter. Läs mer om STANDARDEN EN 17033 här[1]

Ett bidrag till en bättre miljö

BioBag är nöjd med FN:s rekommendation. Som ett ledande företag inom komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter, uppmuntrar vi användningen av mer miljövänliga och hållbara produkter inom jordbrukssektorn. Vår biologiskt nedbrytbara BioAgri bäddfolie-film stöder ett av de områden som i betänkandet påpekas vara fördelaktigt för att ersätta icke biologiskt nedbrytbar, konventionell plast med biologiskt nedbrytbar och biobaserad plast.  BioAgri är tillverkad av Mater-Bi, en bioplastisk råvara som skapas genom att kombinera stärkelse med komposterbar och biologiskt nedbrytbar polymer. BioAgri är certifierat som biologiskt nedbrytbart i jord enligt den europeiska standarden EN 17033 .  Den bevisade biologiska nedbrytbarheten i jorden gör att användningen av BioAgri bäddfolie-film verkligen bidrar till en bättre miljö.  Läs mer om vår BioAgri bäddfolie-film här[2]

 

 

 

[1] https://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf

[2]https://www.european-bioplastics.org/united-nations-recognise-bioplastics-as-sustainable-alternative-to-conventional-plastics/

[3] https://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf

[4] https://biobagworld.com/blog/microplastics-everywhere-consequences/

[5] https://www.european-bioplastics.org/new-eu-standard-for-biodegradable-mulch-films-in-agriculture-published/

[6] https://biobagworld.com/sv/produkter-2/jordbruk/