BioBags biopåsar består av bland annat Mater-Bi som är ett komposterbart råmaterial som produceras av det italienska forskningsföretaget Novamont. I mer än 20 år har Novamont levererat miljövänliga alternativ till polyetenbaserade plastpåsar och filmer.

Mater-Bi komposterbar bioplast är utvecklad med hänsyn till att flytta över organiskt avfall från deponier och förbränning till biologisk behandling och därmed produktion av biogödsel. Vi vet att jorden behöver näringsämnen för att vara fruktbar, men visste du att jord är en begränsad resurs? Man beräknar att mängden odlingsbar jord per medborgare i hela världen kommer att vara halverad år 2050 på grund av utveckling, erosion och skogsbruk.

Novamont är ledande inom bioekonomi och VD Catia Bastiolo är en pionjär inom utveckling av produktion och produkter som kan dekarbonisera ekonomin – det vill säga begränsa CO2-utsläpp. ”Vi framställer inte bara produkter. Alla tycker det är bra att framställa hållbara produkter. Men vi ska även vara uppmärksamma på vilken ekonomisk tankegång vi vill exportera. Det ska inte bara vara produkter utan även ett intresse för människors livskvalitet ”, förklarar Catia.

 

Vad är cirkulär ekonomi?

Den cirkulära ekonomin förflyttar oss från den tidigare linjära modellerna ”take-make-waste” och mot en miljövänlig ekonomi där produktion och förbrukning ska ingå i en sluten cirkel. I den cirkulära ekonomin ska material tas tillvara och det är viktigt att undvika avfall och spill genom att design av material, produkter och affärsmodeller baseras på återvinning.

I en biologisk cirkulär ekonomi bryts matavfall och annat organisatoriskt material ner till kompost som kan användas för jordförbättring. Kompostering är en nedbrytningsprocess som bildar koldioxid, där är långt mindre skadligt än metangas när det kommer till global uppvärmning. Utöver koldioxid använda kompost andra näringsämnen som kan berika och bygga upp jordkvaliteten. Genom att använda kompost till odling av livsmedel kan man begränsa användningen av konstgödsel och vatten.

 

Vi är beroende av jorden

”Jord är inte beständig och det tar mer än 2 000 år att bilda 10 cm jordmån. Men vårt liv är beroende av jorden – det är i jorden all produktion av livsmedel börjar och jorden binder enorma mängder CO2 som annars skulle sippra ut i atmosfären. FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation uppskattar att 33% av jorden nu är förringad och skadad av kemiska föroreningar, försurning, näringsnedbrytning med mera ”, säger Novamonts VD Catia Bastioli.

”Om alla visste att jordens fruktbarhet, som är basen för våra livsmedel inte är bra, skulle det vara mycket enklare att skapa en individuell och kollektiv ansvarskänsla.”

”Den samlade effekten av klimatförändringar och en utarmad jord kan inom loppet av de kommande 30 åren halvera jordbruksproduktionen i vissa torra områden.”, menar Catia Bastioli.

 

Hur biopåsar kan bidra i en cirkulär ekonomi

”Hållbara produkter som kan brytas ner biologiskt – exempelvis komposterbar bioplast – kan bidra till att undvika ackumulering av onaturliga och icke nedbrytbara föroreningar i miljön – däribland traditionell plast. Därmed uppnås en förbättrad kvalitet av jord och vatten som kan berika ekosystemet. Jorden och vattnet bibehåller kvaliteten och blir en integrerad del av återuppbyggnad och produktion. Bioprodukter är inte den ultimata lösningen på förorening, men de kan vara med i begränsandet av den.

När kommunerna använder traditionella plastpåsar till insamling av matavfall kommer rester av påsarna att förorena jordbruksjorden och år efter år kommer denna plast att ackumuleras och med tiden göra vår jordbruksjord sämre. En komposterbar biopåse kommer däremot att komposteras/brytas ned i jorden och bli till vatten, CO2 och humus.

Bara 2 % av hela jordens förbrukning av plastemballage återvinns för samma syfte, och endast 12 % används för downcycling – vilket innebär att det återvinns men i en produkt av sämre kvalitet än den ursprungliga. Produktion och förbrukning ska vara cirkulärt så att vi använder minsta möjliga resurser, använder resurserna förnuftigt och säkerställer att de återvinns.

European Bioplastics har gett klara riktlinjer för hur de menar att man borde använda komposterbar bioplast i stället för traditionell plast:

 • Matavfallspåsar
 • Mycket tunna plastpåsar/påsar med frukt och grönsaker
 • Tepåsar
 • Kaffekapslar, kaffekuddar, kaffefilter
 • Fruktklistermärken
 • Plastfolie (och/i kombination med) klistermärken/etiketter till färska produkter
 • Cateringartiklar som koppar, brickor, tallrikar, bestick
 • Flexibla emballage i flera olika material inom förpackningsindustrin.

 

Läs mer här:
https://www.european-bioplastics.org/eubp-proposes-criteria-and-product-examples-for-preferable-use-of-compostable-plastics/

 1. Politico. (2019). ’Europe’s soil is increasingly at risk — and here’s how to revive it’.
   https://www-politico-eu.cdn.ampproject.org/c/s/www.politico.eu/sponsored-content/europes-soil-is-increasingly-at-risk-and-heres-how-to-revive-it/amp/
 2. Ellen MacArthur Foundation. (2019). ’How the circular economy tackles climate change’.https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-climate-change
 3. Catia Bastioli. (2017). ’A circular approach to bioeconomy: an opportunity to decarbonise the economy and reconnect it with society’.
  https://www.novamont.it/public/Pubblicazioni/Bioeconomy_an%20occasion%20to%20reconnect%20economy%20and%20society_S.PDF
 4. Novamont (2020). Hållbar utveckling är en nödvändighet för alla .
  För oss är det redan verklighet ‘.
  https://www.novamont.it/eng/our-pillars-20