Nya krav på påsar för matavfall

Senast den 1 januari 2023 måste alla insamlingspåsar för matavfall vara certifierade enligt EN 13432 eller vara utvärderade för kontakt med livsmedel, om biogödseln som produceras ska kunna certifieras.

Det är styrgruppen för Certifierad återvinning, branschens frivilliga certifieringssystem för biogödsel och kompost, som har fattat beslutet för att ytterligare stärka biogödsel som produkt.

Certifieringsreglerna för biogödsel, SPCR 120, har sedan starten 1999 grundlagt det höga förtroende som biogödsel som produkt åtnjuter. Att certifiera sin biogödsel ses numera som en självklarhet och i dagsläget har 26 av landets 36 samrötningsanläggningar certifikat. Allt mer biogödsel används även inom ekologisk odling.

– Kvaliteten på ingående material, eller substrat som vi i branschen säger, är av högsta vikt för att säkerställa att biogödseln är fri från farliga föroreningar. Genom att kräva att själva bäraren av matavfall, det vill säga insamlingspåsen, är utvärderad för kontakt med livsmedel så minimeras risken för att oönskade kemikalier eller tungmetaller migrerar över från påsen till matavfallet under transport, lagring eller i rötkammaren, säger Gustav Rogstrand, ordförande i styrgruppen för Certifierad återvinning.

Inför beslutet har styrgruppen låtit inventera marknaden för insamlingspåsar. Kartläggningen visar att de allra flesta papperspåsar klarar det nya kravet. Kommunerna kommer dock att behöva efterfråga någon form av certifikat eller liknande som visar att påsen är utvärderad för kontakt med livsmedel eller EN13432 för komposterbara produkter. När det gäller insamlingspåsar av plast kan det vara svårt att hitta påsar av återvunnen plast som klarar det nya kravet.

Läs mer om kraven här där du också hittar Frågor och svar