BioBag grundades 1959 i Norge och har sedan 1990-talet producerat biologiskt nedbrytbara och komposterbara produkter i miljövänlig plast. Sedan 1959 har BioBag vuxit till en global koncern med dotterbolag i nio länder och en omsättning på mer än 400 miljoner NOK.

Med så många års erfarenhet har vi upparbetat en stor kunskap om utveckling och produktion av bioplast. Det gör oss till en trovärdig partner för de kommunala avfallsbolagen, företag och miljömedvetna konsumenter.

En flexibel och trovärdig produktion av biopåsar

Kraven på biopåsarnas funktionalitet och utformning varierar stort från kund till kund och därför är det viktigt med en mycket flexibel och omställningsbar produktion. Kraven på kundanpassade lösningar ökar och just därför är det otroligt viktigt att vår egen produktion är placerad i Europa och att vi använder ett råmaterial, som även det kommer från Europa. Vi vill vara nära våra kunder och vår produktion.

Snabba leveranser är viktiga när det handlar om komposterbara material. Komposterbara biopåsar är organiska och har därför en begränsad hållbarhet. Denna hållbarhet ska helst komma kunderna till godo och inte användas på långa transporttider från andra världsdelar. Vi har skrivit en annan artikel om detta, som du kan läsa här

Här på BioBag märker vi att våra kunder fokuserar allt mer på hur miljövänlig vår produktion är. Vi sätter en stor ära i att optimera produktionen och ser till att återanvända de rester vi har i produktionen av nya komposterbara produkter. Vi har vår egen maskin som omvandlar resterna till nytt granulat, som återanvänds i produktionen.

Det ska inte råda några tvivel om BioBags trovärdighet som producent av komposterbar bioplast. Därför är alla våra produkter certifierade, vilket gör att du kan räkna med att de lever upp till det vi lovar. Vi har skrivit mer om detta ämne här

Komposterbart sortiment för alla slags kunder

Oavsett om du är ansvarig för avfallsinsamling i en kommun eller arbetar som CSR-ansvarig i ett större företag eller en detaljhandelskedja, så erbjuder BioBag ett stort och flexibelt produktprogram som kan tillmötesgå en grön omställning.

För kommunerna är det särskilt logiskt att se på komposterbara biopåsar till avfallsinsamlingen. För det första så har undersökningar visat att renheten på det organiska avfallet och dess mängd ökar, när folk vet att de samlar i en komposterbar påse. För det andra – och ännu viktigare – när kommunerna använder en traditionell plastpåse för avfallsinsamling är det risk för att plastrester hamnar i den kompost, som bioavfallet blir till och som sedan sprids i jorden. Detta händer inte med en komposterbar biopåse och komposten blir därför fri från mikroplast, som förorenar vår lantbruksjord.

Företag vars strategi är att minimera plast för att uppnå ett grönare avtryck, kan på ett enkelt sätt införa avfallssortering i miljövänliga biopåsar. Det skickar en signal till medarbetarna om att man som företag tar miljön på allvar. Det ger också mening för medarbetarna att kunna sortera avfallet korrekt på arbetsplatsen, om de redan gör det hemma.

Vi märket ett ökande intresse bland konsumenterna för att avfallssortera i hemmet, och här kan stormarknaderna göra en stor insats genom att erbjuda alternativ till den traditionella plasten. BioBag har ett stort sortiment av komposterbara biopåsar anpassade för detaljhandeln. Utöver ett stort sortiment till hyllorna kan vi även erbjuda komposterbara bärpåsar med eget tryck samt komposterbara frukt- och grönsakspåsar till butikens kunder.

Kontakta oss så kan vi prata om hur ni kan få en grönare profil med komposterbara produkter.