Introduktion till OXO-bionedbrytbara produkter

Användning av plastprodukter är en stor del av våra dagliga bestyr och det är tydligt att plast vill vara en del av vår vardag även i framtiden. Det finns ansvarfulla sätt för tillverkare att producera och förebygga användandet av plast, precis som det finns ansvarfulla sätt för konsumenten att använda dem. Tillverkningsprocess, konsumtion och återvinning störs när plasten felmärks eller ger vilseledande information om att ge en känsla av att vara miljövänlig, när objektet eller dess förpackning i själva verket inte är det.

Vad är OXO-biologiskt nedbrytbar plast?

Termen ”OXO-bionedbrytbar” är inte helt korrekt. Begreppet OXO-bioplast har skapat mycket debatt om huruvida deras användning är en lösning på plastavfall, i synnerhet som en följd av plastpåsar i miljön.

OXO-bioplast bryts ned i närvaro av syre och processen accelereras av UV-ljus och värme. Det bryts inte ned omedelbart, eftersom det är stabiliserat för att tillhandahålla en användbar produkts livslängd (Ex. ungefär 18 månader i en plastpåse). Om de kastas i naturen som avfall, kommer de att brytas ned snabbare än naturligt avfall (som kvistar och blad) och mycket snabbare än traditionell plast. Många länder i Mellanöstern, Asien och Afrika har gjort detta material obligatorisk. Men är OXO-bionedbrytbara produkter den perfekta lösningen för att skapa en grönare planet?

Återvinning av plast

Eftersom OXO-biologiskt nedbrytbara produkter innehåller kemiska tillsatser, passar det inte in i den traditionella återvinnings process. Samma kemikalier som hjälper plastfragment att försvinna från blotta ögat är lika störande för den naturliga process som vanlig traditionell plast, och som dessutom inte bryts ner under återvinningsprocessen. Dessa produkter ger inte bara ett överflöd av nedskräpning, utan förstör också återvinningen av vanliga plaster.

Biologiskt nedbrytbar kontra Fragmentering: Terminologi

Det första problemet med plast är bristen på ordentlig märkning för att skilja mellan produkter som faktiskt är biologiskt nedbrytbara och de som endast bryts ned i fragment (OXO-biologiskt nedbrytbara). Biologiskt nedbrytbara produkter återvänder till jorden allteftersom de bryts ner. Till skillnad mot fragmenterade produkter som reduceras till en grad att det inte syns, men kvarstår som små plastfragment i deponin eller i värsta fall ute i naturen. Det är viktigt för miljövänliga människor som vill lämna sina personliga och affärsmässiga liv med ett så litet fotavtryck som möjligt. Men vid något tillfälle behöver man använda en plastprodukt som inte bryts ned, det är då bra att veta vilka produkter som håller en sådan funktion så man kan hålla dess användning minimal, och använda helt biologiskt nedbrytbara produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Är OXO-bionedbrytbara produkter verkligen miljövänliga?

Nedskräpning

En av de mest negativa sidorna av vilseledning av de biologiskt nedbrytbara egenskaperna hos olika plaster, är det faktum att det eventuellt kan främja nedskräpning. Skräp skapas i varje hem, och målet är att minska mängden avfall, sortera riktigt och kassera rätt. Produkter som är felmärkta och som marknadsförs som biologiskt nedbrytbara kommer inte till rätt avfallshantering och förstör processen för återvinning av de riktiga biologiskt nedbrytbara produkterna.

Slutsats OXO-bionedbrytbara

OXO-biologiskt nedbrytbara produkter är inte lösningen för att skapa en grönare värld, trots alla påståenden det finns om OXO-biologiskt nedbrytbar plast. Plasten bryts ned till små fragment av plastrester som är omöjliga att samla upp. Istället för att brytas ned fullständigt till organiskt material. Användandet av biologiskt nedbrytbara och certifierade komposterbara påsar är det enda riktiga alternativ till oljebaserade OXO bionedbrytbara plastpåsar.

 

Källa:

http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/pp/Oxo_PositionsPaper.pdf