Allmänt

Betalning och försäljningsvillkor som gäller för all försäljning av produkter från BioBag Internationals webbshop.

Försäljningsvillkor tillsammans med din beställning, bekräftas av orderbekräftelsen, och utgör avtalsdokumentationen för inköp.

För att handla i vår webbutik måste man vara över 18 år.

Parterna

Säljare:
BioBag Sverige AB
S. Industrigatan 8
685 34 Torsby
Org. nr. 556578-5077
tel. +46 560 71102
info.se@biobagworld.com

 

Göra ett köp i nätbutiken:

För att du ska vara trygg i din beställning har vi beskrivit köpprocessen som består av följande punkter:

Orientering
Urval av produkter
Kundvagn
Val av frakt och betalning
Eventuell registrering
Kontrollera din beställning
Bekräftelse av beställningen
Mottagande av orderbekräftelse
Beställning och avtalsprocess

Din beställning är bindande när ordern är registrerad hos oss. Vi är också bundna av din beställning, om det inte skiljer sig från det som erbjuds av oss i vår butik, vår marknadsföring eller på annat sätt. Man har fortfarande rätt att dra sig ur köpet i enlighet med lagen om ångerrätt, se mer på denna punkt längre ner.

När vi har fått din beställning kommer vi att bekräfta ordern och automatiskt skicka en bekräftelse till dig. Läs noga orderbekräftelsen och undersök om detta är förenligt med din beställning.

Uppgifter som lämnas i nätbutiken

Vi vill ge våra kunder korrekt information om våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att skriv/tryckfel kan förekomma, vilket kan innebära att vi inte kan leverera enligt uppgifter som publiceras i vår webbutik eller på annat sätt.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att avboka beställningen eller del av denna, om varorna inte kan levereras. I sådana situationer kommer du att informeras om detta, tillsammans med information om vad vi kan erbjuda i stället. Du kommer att ha möjlighet att acceptera vårt nya erbjudande med de förändringar eller annullera beställningen.

Priser

Alla priser är inklusive moms. Total kostnad för inköp kommer att visas innan du beställer och omfattar alla kostnader i samband med köpet, såsom porto, frakt, förpackning etc.

Betalning

Köpesumman skall betalas med kreditkort (VISA eller Mastercard).

När du använder detta betalsätt kommer kontokort krävas vid bokningen. Om bokningen inte kan göras, förbehåller vi oss rätten att annullera bokningen.

Leverans och försening

Produkter kommer att levereras på det sätt, på den plats och vid den tidpunkt som anges i orderbekräftelsen. Vi har ansvaret för produkterna tills de övertas av dig.

Reklamation

Om kunden kan visa att produkten inte har den kvalitet BioBag beskrivit, måste kunden underrätta BioBag Sverige inom en rimlig tid. Kunden förlorar sin rätt till att reklamera om man inte ger BioBag Sverige en rapport inom en skälig tid efter att man upptäckt eller borde ha upptäckt felet. BioBag Sverige ska så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om en defekt i produkten, vidta åtgärder för att rätta till felet. Om kunden på eget initiativ vidtar åtgärder för att rätta till fel måste man komma överens med BioBag Sverige om detta, BioBag Sverige betalar inte dessa kostnader.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

 

Personupplysningar

Vi behandlar inledningsvis endast personlig information som du lämnar till oss, och som är nödvändigt för oss att uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

I de fall där vi behandlar personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka dig information om erbjudanden mm, görs detta endast när du har kommit överens om detta. Innan du accepterar, kommer du bli informerad om vilken information som ska användas och av vem.

Tvister

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

BioBag Sverige AB
S. Industrigatan 8
685 34 Torsby
Sverige
E-postadress: info.se@biobagworld.com
Telefon: +46 560 71102
Org. nr. 556578-5077