Den delvis nedgravde avfallssystemet SEMI fra BWaste er et godt alternativ på et lett og hurtig installert avfallssystem.

Med en installasjonsdybde på kun 57 cm krever SEMI nedgravd avfallssystem ikke store anleggs-forberedelsene. Det graves et hull tilpasset den galvaniserte stålrammen, og deretter kan containeren plasseres.

I storbyer og tett befolkede områder, kan det være vanskelig å lage store og dype nedgravinger uten at man støter på elektriske ledninger, vannrør, kloakk eller lignende. Her er SEMI nedgravd avfallssystem, med sin lave installasjonsdybde, ett godt og rimeligere alternativ. Med en kapasitet på 2,3 m3 kan SEMI nedgravd avfallssystem romme store mengder avfall /søppel, som derfor reduserer antall tømminger. SEMI nedgravd avfallssystem er velegnet til sortering av alle typer avfall / søppel f.eks metall, glass, plast, brukte klær, papp, papir, restavfall og bioavfall / matavfall.