Vi tilbyr to typer delvis nedgravde avfallssystemer,  Valory og  BWaste. Forskjellen ligger i dybden og selve utførelsen av beholderen som er over bakken.  I storbyer og tett befolkede områder, kan det være vanskelig å foreta store og dype nedgravinger og her har BWaste delvis nedgravde avfallssystem med sin installasjonsdybde på kun 57 cm store fordeler. Valory har en installasjonsdybde på 152 cm og krever også mindre plass i bakken enn et fullt nedgravd avfallssystem. Valory kan tilpasses ethvert miljø med alle sine valg av farger og design på den runde beholderen. Felles for dem begge er at innkastene kan tilpasses til de avfallsfraksjoner som skal sorteres. Det loddrette innkastet gir lett adgang for bruk, spesielt for barn og rullestolbrukere. Begge semi nedgravde avfallssystem er velegnet til sortering av alle typer avfall /søppel.