WasteB nivåmåler forteller når containeren skal tømmes

I dag er en av utfordringene at mange containere tømmes uansett om de er fulle eller ikke. Det gir unødvendige kostnader, mer trafikk og dårlig utnyttelse av containernes kapasitet. Man opplever også at overfylte containere skaper miljømessige problemer. Dette kan igjen gi ekstra kostnader i forbindelse med opprydding. Invester i driftbesparelse ved å bruke WasteB nivåmåler.

Avfallscontainerne blir intelligente med nivåmåler

Containere blir intelligente når de kan samle inn data om brukernes adferd, lese fyllingsgraden på containeren og sende disse dataene til et sentralt styringssystem. Løsningen på dette er at man sentralt overvåker containerne. På denne måten får man informasjon om når de enkelte containerne er fulle og hvor raskt de fylles opp og når de skal tømmes. En viktig del av containerens intelligens sitter i nivåmåleren, som sender viktige data til det sentrale styringssystemet. Ved hjelp av verdifull, innsamlet informasjon optimaliseres administrasjon, tømming og vedlikehold av containeren.

Fordeler med WasteB nivåmåler

  • Nivåmåleren er fleksibel og kan installeres i alle containere
  • WasteB nivåmåler er utstyrt med en GPS-antenne med forsterkede sendesignaler, og sender derfor uforstyrret selv om den er plassert under jorden
  • Nivåmåleren registrerer automatisk tømming ved hjelp av en bevegelsessensor
  • Nivåmåleren kan enkelt kobles sammen med den elektroniske adgangskontrollen i containeren – WasteB fungerer også alene
  • Nivåmåleren kan konfigureres og testes umiddelbart etter installasjon via en internettlinje og en telefon

Se produktblad BWaste intelligente avfallsystem bestående av WasteB nivåmåler og Bsmart elektronisk adgangskontroll