Hvem har adgang?

Med elektronisk adgangskontroll kan man låse containeren slik at uvedkommende ikke kan kaste avfallet sitt. Man kan også samle inn informasjon om hvem som har adgang til containeren, hvor mye og hvor ofte vedkommende kaster avfall. Denne informasjonen er verdifull dersom det innføres en avgift, som beregnes ut i fra mengde avfall / søppel den enkelte person eller virksomhet kaster.

BSmart elektronisk adgangskontroll gjør det enkelt

BWaste har utviklet et unikt system, som gir mange muligheter for å administrere containeren.

  • Elektronisk adgangskontroll gir kun brukeren adgang til containeren
  • Med adgangskontroll kan kommunen / avfallsselskapet administrere brukerens adgang til containeren
  • Brukeren kan selv logge seg på det web-baserte systemet og følge med på sitt bruksmønster, se saldoen og fylle på adgangskortet
  • Når brukeren har innsikt i sitt eget mønster og får en forståelse av sammenhengen mellom avgift og avfallsmengde, viser det seg at brukeren blir mer bevisst på sitt eget kastemønster.

Se produktblad Bwaste intelligente avfallsystem bestående av WasteB nivåmåler og Bsmart elektronisk adgangskort