Når er et avfallssystem intelligent?

I dag er et avfallssystem mer enn selve containeren. For å oppnå en effektiv utnyttelse, tømming og vedlikehold av systemet kan det bygges ut. Med BWastes systemer kan avfallscontaineren gjøres om til intelligente avfallssystemer. Fra et sentralt styringssystem (AWRS) kan man administrere avfallscontainerne, og dermed oppnå store driftsbesparelser. Dette i tillegg til at man tar hensyn til miljøet. Avfallscontaineren blir intelligent når de kan samle inn data om brukernes adferd, lese av fyllingsgraden av containerne og sende disse dataene til et sentralt operativsystem. De innsamlede dataene gir mulighet for et meget effektivt og driftsbesparende administrasjon av avfallscontainerne.

Vi ser i dag de miljømessige behovene for å redusere, sortere og gjenbruk av avfallet. Sortering og gjenbruk gir også en mer attraktiv økonomisk fordel med stadig økende mengder avfall og dermed økte utgifter til avfallshåndtering. Intelligente avfallssystemer gjør innsamling av avfall mer kostnadseffektiv  da renovasjonsselskapene kan planlegge tømmerutene bedre.

Intelligente avfallssystemer består av

  • Elektronisk adgangskontroll – BSmart, som kan installeres i alle typer containere
  • Nivåmåler – WasteB, som kan installeres i alle typer containere
  • Softwaresystemet AWRS (Container Management System) som mottar verdifull informasjon og omsetter dette til effektive tømmingsruter, planer for vedlikehold og registrering av feilmeldinger
  • Systemet kan også installeres i eldre containere

Med dette utstyret montert på BWaste Lumio helt nedgravde containere får du et intelligent avfallsystem. Les mer om BWaste Lumio her