Europaplus helt nedgravde containere er et avfallssystem fra H&G. Designet på Europaplus avfallssystem er stilrent og leveres i rustfritt stål. Dette understreker en avfallsløsning med kvalitet og holdbarhet. Her er det bare den øverste delen med innkastet som er synlig. De rene linjene på avfallsløsningen tilfredsstiller byplanleggernes høye krav til design i byrommet. I dag leveres toppene med usynlige løftekroker. EUROPAplus helt nedgravde containere byr også på et helt nytt avfallssystem spesielt utviklet til innsamling av biologisk avfall / søppel.

EUROPAplus helt nedgravde avfallscontainer består av en galvanisert stålcontainer. Den har en kapasitet på 3 m3 til 5m3 plassert under bakkenivå i en solid betongkasse. Over containeren installerer man en innkastsøyle som er tilpasset til de ulike avfallstypene som skal kildesorteres. Innkastsøylene dekoreres slik at de passer inn i eksisterende miljøer. Med Euroaplus helt nedgravde containere får du et rent og attraktivt utemiljø, fritt for ubehagelig lukt og sjenerende avfallscontainere. Europaplus avfallssystem er et ukomplisert og perfekt løsning på et hverdagsproblem.

 

Tømming av Europaplus helt nedgravde containere

Til modeller med skjulte løftekroker frigjøres løftekrokene først. Avfallscontaineren løftes opp med en kran fra renovasjonsbilen. For å sikre at renovatøren eller andre ikke faller ned i betongcontaineren mens tømming pågår så heises en plattform automatisk i hullet. Sikkerhetsplattformen er motvektstyrt slik at plattformen følger med opp når avfallsbeholderen løftes opp av containeren. Bunnen av avfallscontaineren åpnes og avfallet tømmes enkelt ned i renovasjonsbilen. Hele tømmeprosessen styres med kranens betjeningspanel. Renovatøren kommer ikke i kontakt med avfallet, noe som sikrer et hygienisk arbeidsmiljø. Etter tømming av de helt nedgravde containerne plasseres avfallscontaineren trygt og sikkert tilbake i yttercontaineren.

 

Fordeler med EUROPAplus helt nedgravde containere er blant annet:

  • Europaplus helt nedgravde containere har stor kapasitet på minimal plass
  • Avfallscontainerne har en kapasitet på 3 m3 eller 5 m3
  • Avfallsløsningen har et solid system med lang levetid
  • Avfallssystemet gir færre tømminger, mindre trafikk og redusert CO2-utslipp
  • Det er et handicap-, barne- og eldrevennlig avfallssystem
  • Minimerer lukt, ettersom avfallscontainerne ligger under jorden
  • Helt nedgravde containere er et brukervennlig kildesorteringssystem
  • Avfallscontaineren kan fås med lameller eller belegg i containeren for reduksjon av støy fra glass
  • Innkastsøylen har et stilrent design