BWaste Lumio helt nedgravde containere er et funksjonelt og økonomisk valg for håndtering av større mengder avfall / søppel. Våre nedgravde avfallscontainere fra det nederlandske selskapet BWaste, bidrar til å oppnå et flott bymiljø hvor avfallet skjules under bakken i helt nedgravde avallscontainere. De siste ti årene har BWaste levert over 20 000 nedgravde avfallssystemer i Europa, og har omfattende erfaring med holdbare og funksjonelle løsninger.

BWaste Lumio helt nedgravde containere

Denne avfallsløsningen er kjent for sine smarte løsninger og høye kvalitet. Dette kommer tydelig til uttrykk i Lumio-modellen, som er utført med høye krav til kvalitet på materialene og har et pent tidsriktig design. Lumio helt nedgravde containere består av en galvanisert stålcontainer med kapasitet på 3 til 5m3, som ligger under bakkenivå i en solid betongcontainer. Med denne avfallsløsningen er det bare den øverste delen med innkastsøylen som er synlig. Med Lumio helt nedgravde containere trenger man bare en type innkast selv om det er mange forskjellige typer avfall. Selve toppen er alltid den samme, men innkastet tilpasses avfallet. Lumio avfallsystem er velegnet til sortering av alle typer avfall, f.eks. glass og metall, plast, papir, matavfall og restavfall. Med BWaste Lumio helt nedgravde containere blir resultat et rent og attraktivt utemiljø, fritt for ubehagelig lukt og sjenerende og overfylte avfallscontainere over bakkenivå.

Tømming av BWaste Lumio helt nedgravde containere

Avfallscontaineren løftes opp med en kran fra renovasjonsbilen. Lumio avfallssystem kan leveres med en-, to- eller tre- godkjente kroksystemer. Bunnen av containeren åpnes og avfallet tømmes enkelt ned i renovasjonsbilen. Hele tømmeprosessen styres med kranens betjeningspanel. Renovatøren kommer ikke i kontakt med avfallet, noe som sikrer et hygienisk arbeidsmiljø. Etter tømming av de helt nedgravde containerene plasseres avfallscontaineren trygt og sikkert tilbake i yttercontaineren.

Fordeler med helt nedgravede containere er:

  • BWaste Lumio helt nedgravde containere gir stor kapasitet på minimal plass
  • Avfallscontainerne har en kapasitet på 3 m3– 5m3
  • Avfallsløsningen har en solid kvalitet med lang levetid
  • Avfallssystemet gir færre tømminger, mindre trafikk og redusert CO2-utslipp
  • Det er et handicap-, barne- og eldrevennlig avfallssystem
  • Minimerer lukt, ettersom avfallscontainerne ligger under jorden
  • Helt nedgravde containere er et brukervennlig kildesorteringssystem

Se produktblad her