Med kildesortering kommer det krav om å sortere avfallet etter hva søppelet er laget av. Det krever flere beholdere. For borettslag, rekkehus og andre flerbolighus samlet på et lite område, kan det bli utfordrende og stygt med så mange beholdere i nærmiljøet. På sommeren lukter det ofte vondt og smågnagere får lett tilgang til søppelet når det står så åpent. Brannfaren er i tillegg stor, hvert år oppstår det brann som følge av brann i søppeldunker som er plassert langs husveggene. Forsikringsselskapene har krav om at brennbart avfall skal plasseres minst 5 meter fra yttervegg. Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom huseieren har opptrådt uaktsomt.

Pent bymiljø med helt nedgravde containere

De fleste byer ønsker et pent bymiljø og det er her helt nedgravde containere kommer inn. Våre helt nedgravde containere gir et godt bidrag til å oppnå et ryddig og pent bymiljø hvor avfallet ligger under bakken. På våre helt nedgravde avfallsystem er det bare den øverste delen med innkastsøylen som er synlig. Våre helt nedgravde afallscontainere er kjent for sin høye kvalitet med et stilrent og tidsriktig design. Med denne avfallsløsningen slipper du vond lukt og brannfaren blir betydelig mindre. Vi har to avfallsløsninger hvor alt søplet ligger under bakken. Disse to er Bwaste Lumio helt nedgravde containere