Container for bioavfall er den perfekte løsningen for organisk avfall /matavfall. EUROPAbio er en patentert nyskapelse innenfor innsamlingssystemer for bioavfall. Det primære fokus er å oppnå størst mulige grad av renslighet og hygiene, og samtidig redusere lukt og støy til et minimum. Det spesielle ved EUROPAbio container for bioavfall er den helt vanntette beholderen som fanger opp væske som forekommer naturlig i organisk avfall. Illeluktende væske siger ofte ut av beholderen og forurenser hele avfallssystemet. Dette er et kjent problem hos avfallssystemer for organisk avfall /matavfall, men som med denne løsningen er en saga blott.

EUROPAbio container for bioavfall reduserer vond lukt

Først og fremst kan all væske fra det organiske avfallet samles opp og frigis på en kontrollert måte via en tappekran, og i tillegg bidrar det spesielle designet til effektiv luftsirkulasjon som reduserer vond lukt. Utskiftning av avfallsbeholderne skjer raskt og enkelt slik at de kan rengjøres med jevne mellomrom. Dette gjøres ved hjelp av et quick-system og kan uten problem utføres av én person, slik at hele systemet holdes rent og luktfritt.

Tømming av EUROPAbio container for bioavfall

Systemet er kompatibelt med det aktuelle løfteutstyr som finnes på markedet i dag. Avfallscontaineren kan tømmes sikkert uten bruk av ekstra tid og dermed uten ekstra utgifter til tømming. Løftekrokene er skjulte, men kan for raskere tømming fås med synlige kroker.

Organisk avfall er en svært viktig ressurs som bør gjenvinnes! Innsamling av bioavfall/ matavfall har høy prioritet blant kommuner og avfallsselskaper i Norge. Omtrent 70 prosent av husstandene i Norge har tilgang på returordning for matavfall. Det organiske avfallet kan bli til næringsrik kompost, drivstoff til biler og busser, eller brukes til å varme opp huset ditt. Som kjent inneholder bioavfall mye fuktighet som fort kan danne et problem med uønsket vannsøl. Den beste måten å samle inn matavfall fra private husholdninger på, er å bruke svært pustende poser i kombinasjon med en ventilert bøtte. For større husholdninger som boligblokker er den nedgravde container EUROPAbio container til bioavfall super, for den forhindrer at uønsket vannsøl renner ut i betongcontaineren.

Se produktblad for EUROPAbio container