Brosjyren «Våre Referanser» skal gi inspirasjon og ideer fra hele Norge til hvordan du kan løse dine ønsker og behov i forbindelse med sykkelparkering, sykkelskur, sykkelhus / hotell, sykkelstativ, nedgravde avfallsløsninger, avfallshus, miljøhus, laggerhus, røykeskur, leskur og busskur. Du kan laste ned brosjyren her eller bestilles den som papirutgave på denne mailen: nina.@biobagworld.com