Skip to Content

Zenzo Blog

Det anbefalte stativtypen for universell sykkelparkering!

  Sykkelparkering er viktig for at folk skal kunne bruke sykkelen til daglige gjøremål. God sykkelparkering signaliserer at sykling er en ønsket fremkomstmåte. Derfor kan godt tilrettelagte sykkelparkeringer være avgjørende for mange om sykkelen blir brukt i hverdagen. Zenzo Miljø har et stort utvalg av sykkelparkeringsstativer, men velger allikevel å utvide med nok et sykkelstativ  Les mer »

Sparkesykkelstativ – NYHET!

Høstens store nyhet: STATIV FOR SPARKESYKLER! Dette året har el-sparkesykler kommet for fuLlt til Oslos gater og fortau, til glede for noen og forargelse for andre. Denne trenden vil med stor sannsynlighet spre seg også til de mindre byene. For å lette litt på kaoset med sparkesykler som blir satt fra seg overalt har vi  Les mer »

Sykkelvennlig arbeidsplass i 2020?

Syklistenes Landsforening har en egen sertifiseringsordning der målet er å legge best mulig til rette for at ansatte skal velge sykkelen til jobb. Denne ordningen skal hjelpe virksomheter til å senke terskelen for at deres ansatte velger det eneste helsefremmende transportmiddel på vei til jobb: SYKKELEN! Arbeidsplasser kan gjennom ordningen oppnå sertifisering på tre forskjellige  Les mer »