Avfall er en ressurs og for å utnytte avfallet best mulig er det avgjørende å ha avfallsløsninger som støtter en god avfallsplan. Zenzo Miljø har fra starten fokusert på løsninger som kan bidra til å nå vårt felles mål om et bedre klima. Vi har flere løsninger på avfallshåndteringen alt fra helt nedgravde systemer, avfallshus, beholderskjul og avfallsbeholdere innendørs.