Syklistenes Landsforening har en egen sertifiseringsordning der målet er å legge best mulig til rette for at ansatte skal velge sykkelen til jobb. Denne ordningen skal hjelpe virksomheter til å senke terskelen for at deres ansatte velger det eneste helsefremmende transportmiddel på vei til jobb: SYKKELEN! Arbeidsplasser kan gjennom ordningen oppnå sertifisering på tre forskjellige nivå og de gis skreddersydde anbefalinger for hvordan de kan arbeide videre for å styrke tilbudet til de ansatte. (Les mer her på syklistenes Landsforening)

Det anbefales minst 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag for alle voksne. Sykler du til og fra jobben, så er dette behovet dekket for de aller fleste. De arbeidsgiverne som legger til rette for sykling til jobben viser et samfunnsansvar som er viktig for deg som individ og arbeidsplassen samt for samfunnet. Det har vist seg at voksne som sykler eller går til jobb, har en betydelig lavere fettprosent og kroppsmasseindeks (BMI) enn voksne som bruker bilen til jobb. I tillegg til denne helsegevinsten får du også fordeler som lavere reisekostnader, bedre miljø, trivsel og mer frisk luft.

Hva kan gjøres for å få en sykkelvennlig arbeidsplass?

Når du vet at sykkelen står trygt og tørt på jobben eller skole, bidrar det til både motivasjon og sykkelglede. Det kan gjøres mye for at flere skal velge sykkelen som fremkomstmiddel, som f.eks skaffe tak over syklene med et sykkelskur eller sykkelhotell og kanskje et sted hvor man kan utføre enkle reparasjoner osv. Med vår komplette servicestasjon MG3 for sykkelen kan syklistene få fylt opp luft i dekket og utføre enkle reparasjoner under tak som gir beskyttelse mot vær og vind.

Forskning viser at arbeidsgiver kan oppnå store gevinster ved å tilrettelegge for at flere ansatte skal velge sykkel til jobb. Sykling til jobb bidrar til bedre helse og mer opplagte medarbeidere, som fører til redusert sykefravær, økt effektivitet, samt reduserte kostnader til bilparkering.

Flere bedrifter har kommet til oss med et ønske om å tilrettelegge for sykling til jobb, og under kan du lese om hva de ansatte i Nortura i Sarpsborg fikk til og Glencore Nikkelverk AS i Kristiansand kommune har gjort for å legge til rette for sykling til jobb.

Nortura i Sarpsborg

Vi intervjuet Lazar Vidacics som er ansatt i Nortura og er hovedtillitsvalgt der. Les hvordan de gikk frem og se bildene av sykkelskuret Ymer 20-4 dobbel, med plass til 44 sykler. Nortura SA er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, omsetter for 23 milliarder kroner og har 330 ansatte.

ZENZO MILJØ-SYKKELPARKERING-YMER DOBBEL SYKKELSKUR

Her holder de ansatte på å bygge sykkelskuret.

ZENZO MILJØ-SYKKELPARKERING-YMER DOBBEL SYKKELSKUR-NORTURA ANSATT

Lazar Vidacics er hovedtillitsvalgt i Nortura og hadde ansvaret for prosjektet sykkelskur til de ansatte.

ZENZO MILJØ-SYKKELPARKERING-YMER DOBBEL SYKKELSKUR-NORTURA

Her ser du det ferdige resultatet av prosjektet.

Spørsmål og svar fra Lazar:

  1. Hvordan startet ideen om å få flere til å sykle til jobb? Lazar: «Ønsket vårt var at vi skulle gjøre noe aktivt for å inspirere de ansatte i fabrikken til å bruke sykkel til og fra jobb.»
  2. Hvem har bidratt økonomisk til dette sykkelskuret? Lazar: «Det har vært mange bidragsytere til sykkelskuret vårt: NNN klubben Nortura Sarpsborg, NNN Avdeling 12 Sarpsborg, Nortura Sarpsborg, Bedriftsidrettslag Nortura Sarpsborg, KS Thermotransport og Østfold fylkeskommune. I tillegg har det blitt lagt ned mange timer dugnadsarbeid fra oss ansatte på fritiden.»
  3. Hvor mange håpet dere på skulle begynne å sykle til jobb og hvor mange gjør det pr. i dag? Lazar: «Det er ca. 15-25 parkerte sykler hver dag. Vi ønsker og håper i nær framtid å se at sykkelskuret med plass til 44 sykler skal være helt fullt. Da skal vi spandere kake på alle ansatte.»
  4. Hvordan gikk dugnadsarbeidet med å støpe betong og sette opp sykkelskuret? Er det noe dere kan anbefale til andre bedrifter for å spare penger? Lazar: «Dugnadsarbeid er kanskje den beste delen under hele prosessen. Det at vi var involvert i grunnarbeid og montering gjør at sykkelskuret har fått en større merverdi enn bare antall kroner som er brukt på prosjektet.»
  5. For å dekke noen av kostnadene hadde dere loddsalg Hvem vant el-sykkelen i loddsalget dere arrangerte? Lazar: «Vi hadde 3 gevinster. 1. premien var en el sykkel (verdi 26 500 kr) som ble vunnet av Kristin Granly, en av de ansatt i «Kokt sone» 2. premie var et gavekort på 500 kr fra en sportsbutikk.»
  6. Er de ansatte og ledelsen fornøyd med investeringen og jobben dere har lagt ned for å få en trygg og tørr sykkelparkering? Lazar: «Ja, alle er veldig fornøyd med å ha fått et tørt og trygt sted å sette fra seg sykkelen. Lørdag, 7 september skal vi arrangere sykkeltur for alle ansatte i Nortura,»Glommastien rundt». Det skal være et sosialt arrangement, samtidig som vi også skal ha en offisiell åpning av sykkelskuret den dagen.»
  7. Hvor mange ansatte er dere og hvor mange sykkelplasser valgte dere å ha? Lazar: «-Vi er ca. 330 ansatte og har sykkelskur med plass til 44 sykler. Sykkelskuret har også led-lys slik at på seine kvelds og morgenvakter vil det være lyst og trivelig der.»

Som en avslutning sier Lazar Vidacic at det er viktig å poengtere at sykkelskuret ikke bare er ment for de som har EL sykkel, men for alle.

 

Glencore Nikkelverk AS

En annen bedrift som også har gjort sitt for at de ansatte skal velge sykkelen som fremkomstmiddel til jobb er Glencore Nikkelverk AS i Kristiansand kommune. Nikkelverket har brukt tre millioner kroner på tre elegante sykkelhus, fra Zenzo Miljø, til de ansatte. 200.000 kroner stammer fra offentlige midler, resten har bedriften bidratt med for å få ansatte til å sykle til jobb. De ansatte har fått et adgangskort slik at ikke hvem som helst har adgang til sykkelhusene og dermed står syklene både trygt og tørt.

Dette var en tanke som vokste frem parallelt hos kommunen og Nikkelverket. De bestemte seg for å prioritere syklistene og for å motivere ansatte til å endre reisevanene til og fra jobb, enten med sykkel, el-sykkel eller kollektiv. Det ble laget egen brosjyre «Nå er det enklere å kjøre grønt til jobben». I tillegg ble det gjort en avtale om en rabattordning, hvor de ansatte kan velge mellom to dame- og to herremodeller av el-sykler til reduserte priser. Det også planlagt å få opp ladepunkter for el-sykler i sykkelhusene. Nå i disse dager kommer det en ny utgave av Nikkelverkets reisevaneundersøkelse som vil vise endringene disse tiltakene har ført med seg…

ZENZO MILJØ-SYKKELPARKERING-sykkelhus-sykkelhotell-Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk AS har satt opp 3 sykkelhus på rekke og rad.

ZENZO MILJØ-SYKKELPARKERING-sykkelhus-sykkelhotell-Glencore Nikkelverk 2

Det er plass til 40 sykler i hvert sykkelhus tilsammen 120 sykkelplasser.

Les mer om denne saken hos Fedrelandsvennen.