Granulat til kunstgressbaner som vi kaller BioBag Infill . De fleste gummigranulatene som brukes på kunstgressbanene i dag skader miljøet i området rundt og kan forurense vannforsyningene. Granulatene inneholder tungmetaller og andre former for forurensning, inkludert mikroplast.

Miljødirektoratet har beregnet at norske kunstgressbaner kan stå for opp til 1500 tonn tilførsel av plast til naturen hvert eneste år. Det gjør kunstgressbaner til den nest største kilden til plast i naturen, etter slitasje av bildekk under kjøring. (Kilde Naturvernforbundet)

BioBag imøtekommer disse miljøutfordringene ved å benytte miljøvennlige råmaterialer til å produsere et granulat som ikke etterlater seg varig mikroplast.

Produktsammensetning på granulat til kunstgressbaner

BioBag Infill – Granulat kunstgressbaner er satt sammen av bionedbrytbar plast, lignin og et bionedbrytbart bindemiddel. Andelen av fossilfritt innhold i produktet er +/- 65%.

Plastkomponenten er bionedbrytbar ved at plastens polyester er modifisert og dermed gjort spisbar for mikroorganismer. Det innebærer at plasten brytes ned i stadig mindre partikler ved at mikroorganismene «produserer» vann, CO2 og humus. Denne type plast gir ikke mikroplast over tid. Råvare av lignin er biologisk og forekommer naturlig.

Les mer her eller last ned vårt salgsark

Les hva Avfallbransjen.no sier om BioBag infill etter at de besøkte oss på Avfall Norges årskonferanse i juni 2019