BioBag tilbyr et bredt utvalg av Horeca produkter for innsamling av organisk avfall fra kommuner, storkjøkken og institusjoner. BioBag for HORECA produkter er bærekraftige alternativer til vanlige plastprodukter.

HORECA-bransjen genererer store mengder organisk avfall. Dette avfallet er en enorm ressurs som ikke bør sendes til søppelfyllinger. Den beste måten å håndtere alt dette organiske avfallet på, er å kompostere det. Kompostering skaper et verdifullt produkt av høy kvalitet, samtidig som fyllplassgebyrene reduseres. Den mest kostnadseffektive og hygieniske måten å samle inn alt dette avfallet på, er å benytte BioBags komposterbare poser og beskyttelsessekker.

BioBag for HORECA-sortiment omfatter et stort utvalg av matavfallsposer, sekker og beskyttelsessekker. Vi tilbyr større mengder pakket i kasser som er egnet for kommuner, storkjøkken, grossister og institusjoner.

Matavfallsposer, sekker og beskyttelsessekker

Små BioBag-poser på 8, 10, 20 og 30 liter fås i storpakninger og er egnet for bøtter i forskjellige størrelser. For større beholdere tilbyr BioBag sekker og beskyttelsessekker fra 35 til 240 liter. Bruk av fullt komposterbare beskyttelsessekker i avfallsbeholdere gir også bedre hygiene og reduserer behovet for rengjøring av beholderne. BioBags beskyttelsessekker skal brukes som et hygienisk innlegg i avfallsbeholderne, mens BioBags vanlige sekker er tykkere og beregnet for å tåle mer vekt.

BioBag produserer og distribuerer miljøvennlige og bærekraftige produkter som kan komposteres og returneres til naturen, en viktig faktor for å få redusert drivhuseffekten.

Kompostering av matavfall og annet organisk avfall er et tiltak som øker i omfang i mange deler av verden. Kompostering har en rekke miljøfordeler, og som selskap er vi stolte av å spille en viktig rolle i denne prosessen.

For mindre bedrifter og privat forbruk kan du kjøpe våre produkter her: https://biobagworld.com/nb/butikk/