Kildesorteringssystemer og avfallsbeholdere / søppelkasser til avfallssortering

I dag erkjenner vi de miljømessige behovene for å sortere, redusere, gjenbruke og resirkulere avfall / søppel.  Med stadig økende mengder avfall / søppel, og dermed økte avfallshåndteringsutgifter, må vi begynne å se på avfall / søppel som en potensiell ressurs. Kildesortering, avfallssortering og gjenbruk gir en stadig høyere økonomisk og miljømessig gevinst.

Biobag har produkter for kildesortering i alle størrelser og til alle formål, fra små kontorløsninger til store nedgravde avfallsløsninger.

For å oppnå effektiv innsamling og sortering av avfallet / søppelet, skal avfallsbeholderne / søppelkassene plasseres der hvor brukerne naturlig ferdes. Kildesortering skal være enkelt, og det skal gjøres med tydelig skilting, farger, piktogrammer eller utforming av innkastet. BioBag tilbyr kildesorteringssystemer til eneboliger og borettslag, parker, kjøpesentre, flyplasser, butikker etc.

Vi fokuserer på produkter for en effektiv og estetisk avfallssortering. Vi tilbyr kundetilpassende produkter tilpasset de fleste behov. Dersom du ikke finner nøyaktig det du leter etter på vår hjemmeside kan du ringe oss på: 69 88 85 90 og vi vil  hjelpe deg med å finne den beste avfallsløsningen.