Terminalskurene er bygd ut i fra City og Big City busskur, men passer bedre til de store sentrale bussholdeplassene der det er behov for å imøtekomme mange ventende passasjerer. Terminalskurene kan også brukes som leskur for fergepassasjerene som må vente på fergen eller som leskur for flypassasjerene utenfor utgangene til flyplassen.

Be om tilbud