Kjøkken

BioBag tilbyr komposterbare og biologisk nedbrytbare produkter som gjør det enkelt å være miljøvennlig på kjøkkenet. Mengden av tradisjonell plast som hver dag kastes er et voksende problem i verden. Man kan selv gjøre en innsats og begrense mengden av tradisjonell plast som man bruker ved å velge komposterbare produkter i husholdningen. Sortering og kompostering av matavfall i bioposer gir miljøet mange fordeler samtidig som mengden tradisjonell plast reduseres.